Voia lui Dumnezeu – sfinţirea noastră (1 Tesaloniceni 4:3)

Studiul 7

Luni , 13 august 2012

 

1 Tesaloniceni 4:3-8 constituie un tot unitar sub aspect tematic: voia lui Dumnezeu pentru fiecare credincios din Tesalonic este „sfinţirea” sausfinţenia” (vers. 3,4,7). Pavel explică ce înţelege el prin sfinţire: fiecare credincios trebuie să se ferească de desfrânare şi să-şi stăpânească vasul. În încheierea paragrafului, el oferă trei motive pentru a trăi o viaţă sfântă (vers. 6-8): (1) Domnul pedepseşte aceste lucruri, (2) El ne-a chemat la sfinţire şi (3) El ne dă Duhul Sfânt care ne ajută. Ne propunem să analizăm în detaliu aceste pasaje în secţiunile de luni, marţi şi miercuri.

1 Tesaloniceni 4

3. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;
4. fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste,
5. nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
6. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.
7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.
8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.

2. Citeşte 1 Tesaloniceni 4:3,7. Ce legătură există între aceste versete? Care este mesajul lor principal? Mai este el relevant astăzi?

În versetul 3, Pavel continuă ideea din versetul 1 unde le spune tesalonicenilor cum trebuie să se poarte. Sensul literal al termenului din original este „să umblaţi” – un concept ebraic întrebuinţat pentru a descrie comportamentul moral zilnic. Apoi, Pavel foloseşte un alt concept ebraic pentru a descrie viaţa şi dezvoltarea spirituală: „sfinţirea” sau „sfinţenia”.

Definiţia obişnuită a sfinţirii este „a pune deoparte pentru un scop sfânt”. Însă, în epistola aceasta, Pavel îi dă un sens mai concret: sfinţirea este starea în care se vor afla credincioşii la revenirea lui Isus (cap. 3:13). În plus, în capitolul 4, Pavel alege o formă care să sublinieze procesul, nu rezultatul. El alege un nume de acţiune: „sfinţirea” şi nu „sfinţenia”. Voia lui Dumnezeu este să ne supunem acestui proces (1 Tesaloniceni 4:3).

Pavel nu susţine nicidecum Evanghelia harului ieftin. Celor care sunt în Hristos li se cere să aibă un anumit comportament. Opusul cuvântuluisfinţire” este „necurăţie” şi Pavel continuă cu sfatul „să vă feriţi de curvie”, în limba greacă porneia, termen care poate îngloba astăzi tot ce ţine de pornografie, prostituţie şi orice fel de relaţii intime păcătoase.

Mântuirea este prin harul lui Dumnezeu şi prin credinţă, dar viaţa creştinului trebuie să fie o continuă creştere, o urmărire constantă a desăvârşirii care ne-a fost promisă în Hristos.

Relaţia dintre soţ şi soţie, aşa cum a fost rânduită de Dumnezeu, este un dar, o dovadă puternică a dragostei Sale faţă de noi. Oamenii au abuzat de acest dar atât de mult, încât el a devenit pentru mulţi o cursă şi un motiv de mare suferinţă şi tristeţe. Ce decizii putem lua pentru a ne proteja de prejudiciile pe care le aduce abuzul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO