Nu ca păgânii (1 Tesaloniceni 4:4,5)

Studiul 7

Marti , 14 august 2012

 

3. Ce mesaj descoperi în 1 Tesaloniceni 4:4,5? Ce îţi transmite ţie, personal?

1 Tesaloniceni 4

4. fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste,
5. nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.

Deşi filosofii şi moraliştii despre care am amintit în studiul 3 atacau multe forme ale exceselor, în societatea păgână de atunci existau puţine restricţii în această direcţie, dacă nu chiar niciuna. Renumitul orator păgân Cicero spunea: „Dacă există cineva care crede că tinerilor ar trebui să li se interzică relaţiile chiar şi cu curtezanele, atunci acela este neîndoielnic deosebit de auster …, dar concepţia sa este nu numai contrară libertăţii din această epocă, ci şi obiceiurilor strămoşilor noştri şi concesiilor făcute de ei. Căci a existat oare vreun timp în care aceasta să nu fi fost o practică obişnuită? Când a fost învinovăţită? Când a fost interzisă?” – Citat în A. Malherbe, The Letters to the Thessalonians, The Anchor Bible, vol. 32B

În lumea contemporană, restricţiile de orice tip sunt supărătoare pentru mulţi. Ei consideră că pasaje biblice precum cel pe care îl studiem au fost relevante pentru timpul şi locul acela. Dar în lumea antică nu existau mai multe restricţii decât în lumea noastră. Şi probabil că nici societatea de atunci nu a acceptat mesajul lui Pavel cu mai multă uşurinţă decât îl acceptă societatea noastră.

Soluţia pe care o dă Pavel este ca fiecare om „să-şi stăpânească vasul (vers. 4). Cuvântul tradus cu „a stăpâni” are în greceşte sensul obişnuit dea dobândi”. Sensul expresiei „să-şi dobândească vasul” este neclar. Dacă, pentru Pavel, cuvântul „vas” are sensul de „femeie” (la data aceea era ades folosit cu acest sens – vezi 1 Petru 3:7), atunci ideea este că fiecare bărbat ar trebui să urmeze calea onorabilă a căsătoriei pentru a se feri de promiscuitate. Totuşi, în majoritatea traducerilor moderne, cuvântul „vas” este luat cu sensul de „trup”. În acest caz, expresia „să-şi stăpânească vasul” ar putea însemna de fapt „să-şi ţină în stăpânire trupul”.

1 Petru 3

7. Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.

Indiferent de sensul pe care îl dăm acestei expresii, este cert că Pavel atacă frivolitatea. Creştinii nu trebuie să se poarte ca „neamurile”. Norma societăţii nu trebuie să fie şi norma noastră. Relaţia intimă dintre un bărbat şi o femeie este sfântă; ea este pusă deoparte pentru viaţa de căsătorie. După cum arată Pavel în versetul 6, această relaţie nu poate fi niciodată una „de ocazie”. Când are loc în afara cadrului stabilit de Dumnezeu, ea este în mod inevitabil distructivă. Se mai îndoieşte cineva de lucrul acesta când vede în viaţa altora sau în propria viaţă cât de distructivă este folosirea greşită a acestui dar?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO