Studiul 5

Vineri , 3 august 2012

 

Nu contează cât de strălucită îi este mărturisirea de credinţă, cel a cărui inimă nu este plină de iubire pentru Dumnezeu şi pentru semenii săi nu este un adevărat ucenic al lui Hristos. […] El poate să dea dovadă de o mare dărnicie; dar, dacă face acest lucru din alt motiv decât acela al unei sincere iubiri, chiar dacă şi-ar da toate bunurile pentru hrănirea săracilor, fapta lui nu l-ar recomanda bunăvoinţei lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 318, 319

Deşi Pavel a avut grijă să le prezinte celor convertiţi de el învăţătura clară a Sfintelor Scripturi cu referire la susţinerea corespunzătoare a lucrării lui Dumnezeu, […] totuşi, din când în când, pe parcursul activităţii sale de slujire în marile centre ale civilizaţiei, el s-a întreţinut singur, prestând o muncă manuală. […] Pe când era în Tesalonic, aflăm pentru prima oară că, în timp ce propovăduia Cuvântul, Pavel lucra pentru a se întreţine singur (1 Tesaloniceni 2:6,9; 2 Tesaloniceni 3:8,9). […] Dar apostolul Pavel nu a considerat că acest timp era pierdut. […] El le-a dat tovarăşilor lui de slujire învăţături cu privire la lucrurile spirituale şi, de asemenea, le-a dat un exemplu de hărnicie şi conştiinciozitate. Pavel era un muncitor îndemânatic, eficient, atent şi sârguincios în meseria lui, «plin de râvnă cu duhul, slujindu-I Domnului» (Rom. 12:11).” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, pag. 234-236

Întrebări pentru discuţie

1. Gândeşte-te la o situaţie în care ai suferit (fizic, spiritual, emoţional sau toate la un loc). Cum putem fi bucuroşi şi plini de curaj într-o astfel de situaţie? De ce uneori stăm mai bine la teorie decât la practică în ceea ce priveşte curajul?

2. Gândeşte-te la o persoană a cărei viaţă nu reflecta idealurile creştine. Ce influenţă a avut această persoană asupra umblării tale cu Domnul?

3. Ce capcane trebuie să evităm atunci când ne ataşăm emoţional de oamenii cărora le împărtăşim Evanghelia? Cum putem stabili limite adecvate în cadrul relaţiilor noastre cu ei?

Rezumat: Pavel şi-a deschis inima, destăinuind cu sinceritate motivele slujirii. Motivul suprem este acela de a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu, fie că oamenii cu care lucrăm sunt mulţumiţi sau nu. Motivele lumii nu au ce căuta în inima celui care doreşte să-I fie plăcut lui Dumnezeu. A doua motivaţie importantă pentru slujire este dragostea pentru cei pierduţi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO