Studiul 4

Vineri , 27 iulie 2012

 

Sosirea lui Sila şi a lui Timotei din Macedonia, în timpul şederii lui Pavel în Corint, l-a bucurat foarte mult pe apostol. Ei i-au adus «veşti bune despre credinţa şi dragostea» acelora care primiseră adevărul în timpul primei vizite a solilor Evangheliei la Tesalonic. Cu o iubire plină de duioşie, inima lui Pavel tânjea de dor după aceşti credincioşi, care, în mijlocul încercărilor şi împotrivirilor, rămăseseră credincioşi lui Dumnezeu. El dorea să-i viziteze personal, dar, fiindcă nu era cu putinţă, le-a scris.

În această epistolă către biserica din Tesalonic, apostolul îşi exprimă mulţumirea faţă de Dumnezeu pentru frumoasele veşti cu privire la creşterea credinţei lor. […]

Mulţi dintre credincioşii din Tesalonic se întorseseră de la idoli pentru a-I sluji «Dumnezeului celui viu şi adevărat». […] Apostolul declară că, în ceea ce priveşte credincioasa lor urmare a Domnului, ei erau «o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia».” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 255, 256

Întrebări pentru discuţie

1. Ia-ţi mai mult timp să te gândeşti ce presupune imitarea modelului de viaţă al unui om. Ce avantaje şi ce dezavantaje prezintă această imitare?

2. Pavel acordă un spaţiu larg mulţumirilor la adresa lui Dumnezeu pentru tesaloniceni. Ce rol are sau ar trebui să aibă recunoştinţa în experienţa închinării la nivel individual şi colectiv?

3. Dacă oamenii ar căuta dovezi ale credinţei bisericii tale, ce ar găsi? Cum ar putea fi schimbată situaţia?

4. De ce este atât de important să-i apreciem pe ceilalţi? Ce extreme trebuie să evităm?

5. Gândeşte-te din nou la importanţa doctrinei revenirii lui Isus pentru credinţa noastră. Ce argumente solide avem să credem într-un eveniment care va schimba total lumea noastră şi care este atât de diferit de tot ceea ce s-a întâmplat până acum?

Rezumat: Pavel avea bucuria de a-I aduce mulţumiri lui Dumnezeu pentru dovezile îndestulătoare ale lucrării Sale în viaţa credincioşilor din Tesalonic. El le împărtăşeşte acestora conţinutul rugăciunilor sale, din dorinţa de a-i motiva să crească mereu în credinţă şi să continue lucrarea misionară.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO