Dumnezeu v-a ales (1 Tesaloniceni 1:4)

Studiul 4

Luni , 23 iulie 2012

 

3. Citeşte 1 Tesaloniceni 1:4. Ce înseamnă că „Dumnezeu ne-a ales”? Înseamnă că, de fapt, nu avem la dispoziţie altă alternativă? Înseamnă că omul care nu e ales de El, nu poate fi mântuit chiar dacă îşi doreşte mântuirea?

1 Tesaloniceni 1

4. Ştim, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu, alegerea voastră.

Versetul 4 face parte din mulţumirile pe care Pavel le aduce începând  cu versetul 2. Unul dintre motivele sale de mulţumire este acela că Dumnezeu i-a ales pe tesaloniceni: „Noi ştim, fraţi iubiţi de Dumnezeu, despre alegerea de care aţi avut parte” (vers. 4 – NTR).

Unii creştini duc la extrem ideea „alegerii”. Potrivit lor, creştinul nu este dator să mai fie preocupat de stilul de viaţă sau de comportament. În viziunea lor, mântuirea depinde de alegerea lui Dumnezeu, nu de alegerea noastră. O implicaţie a acestei învăţături ar fi aceea că Dumnezeu le oferă har numai anumitor oameni şi că omul, odată mântuit, nu mai poate alege să refuze mântuirea.

4. Cum ne ajută textele următoare să înţelegem că omul poate alege între a fi mântuit şi a fi pierdut? Iosua 24:15; 1 Timotei 2:4; Apocalipsa 3:20.

Iosua 24

15. Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”

1 Timotei 2

4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

Apocalipsa 3

20. Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

Credinţa nu poate exista în afara puterii lui Dumnezeu care îi atrage pe oameni la Sine. Cu toate acestea, în final, El ne va permite să luăm personal o decizie cu privire la El şi la ceea ce a făcut pentru noi. Iar ceea ce a făcut pentru noi este că ne-a ales prin Hristos. Noi am fost „desemnaţi pentru mântuire. Faptul că unii nu vor fi mântuiţi – că nu vor accepta personal mântuirea – este o consecinţă a opţiunii lor şi nu a opţiunii lui Dumnezeu. Opţiunea lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie mântuiţi. Pavel spune în 1 Timotei 2:4 că Dumnezeu „voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului”.

Gândeşte-te ce înseamnă pentru tine faptul că ai fost ales de Dumnezeu, că dorinţa Sa este ca tu să fii mântuit şi că pierderea mântuirii este o abatere de la voinţa Sa pentru tine. Ce încurajare îţi transmite acest adevăr minunat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO