Studiul 3

Vineri , 20 iulie 2012

 

Providenţa condusese mişcările naţiunilor şi valul impulsului şi al influenţei omeneşti până când lumea a fost pregătită pentru venirea Eliberatorului. […] În vremea aceea, sistemele religioase ale păgânismului îşi pierdeau influenţa asupra poporului. Oamenii erau sătui de ceremonii fastuoase şi de poveşti. Ei tânjeau după o religie care să le convingă inima.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 32

În afara naţiunii iudaice, au existat bărbaţi care au prevestit apariţia unui învăţător dumnezeiesc. Oamenii aceştia cercetau adevărul şi lor le-a fost împărtăşit Spiritul Inspiraţiei divine. Asemenea învăţători s-au ridicat unul după altul, ca stelele pe cerul întunecat. Cuvintele lor profetice aprinseseră nădejdea în inimile miilor de oameni dintre neamuri.” – Ibidem, pag. 33

Când a fost prima dată la Corint, apostolul Pavel era singur în mijlocul multor oameni suspicioşi cu privire la motivele străinilor. Grecii de pe ţărmul mării erau comercianţi. Ei se obişnuiseră atât de mult cu practicile comerciale profitabile, încât ajunseseră să creadă că a câştiga era binele cel mai înalt şi a face bani – fie pe căi cinstite, fie prin înşelăciune – era ceva recomandabil. Apostolul Pavel cunoştea bine trăsăturile lor şi nu dorea să le ofere nicio ocazie de a spune că a predicat Evanghelia ca să se îmbogăţească. […] El a căutat să înlăture orice ocazie de a fi greşit interpretat, aşa încât puterea soliei lui să nu se piardă.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, pag. 234, 235

Întrebări pentru discuţie

1. Ce a vrut să spună Ellen White când a scris că „Spiritul Inspiraţiei” le-a fost împărtăşit învăţătorilor dintre neamuri? În ce măsură intervine Dumnezeu în lumea ideilor din afara creştinismului? Poate un om să fie mântuit dacă nu a auzit niciodată de Isus? Dacă da, pe ce bază?

2. În ce situaţie poate fi o casă particulară sau un apartament un loc potrivit de adunare pentru biserica de azi? Doar clădirile destinate bisericii sunt cele mai recomandate ca locuri de închinare? De ce?

3. Cum poate biserica să-şi ajusteze metodele de lucru în funcţie de situaţia locală?

Rezumat: Modul în care a procedat Pavel în diferite situaţii ne arată cum să aplicăm mai bine principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi în Scriptură. În aceste epistole, Pavel le-a oferit îndrumări creştinilor care au trăit în Tesalonic într-o perioadă dificilă a istoriei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO