O reacţie a grecilor faţă de Roma

Studiul 3

Luni , 16 iulie 2012

 

Reacţia grecilor la lipsa de putere pe care o simţeau mulţi dintre ei a fost o mişcare spirituală pe care cercetătorii o numesc „cultul lui Cabirus”. Cultul acesta l-a avut în centru pe Cabirus, un bărbat care le-a luat public apărarea celor lipsiţi de drepturi cetăţeneşti şi care, în cele din urmă, a fost ucis de cei doi fraţi ai lui. El a fost înmormântat cu onoruri regale, iar cultul a ajuns să-l considere un erou martirizat.

Oamenii de rând credeau că el avusese puteri miraculoase în timpul vieţii şi că, din timp în timp, revenea la viaţă pe ascuns pentru a-i ajuta pe oameni şi că avea să se întoarcă pentru a le face dreptate săracilor şi a-i reda cetăţii independenţa şi măreţia de odinioară. Cultul lui Cabirus le oferea celor oprimaţi o speranţă asemănătoare cu speranţa biblică.

Lucrurile devin şi mai interesante atunci când descoperim că închinarea la Cabirus includea aducerea de jertfe pentru comemorarea martiriului său. Tesalonicenii vorbeau despre „participarea la moartea lui”, expresie care ne aminteşte de cuvintele lui Pavel. Prin aceste jertfe, ei obţineau eliberarea de vinovăţie; de asemenea, erau desfiinţate diferenţele dintre clasele sociale. În cultul lui Cabirus, toate clasele sociale erau tratate egal.

Dar, pe vremea lui August, când a apărut cultul împăratului, romanii au anunţat venirea lui Cabirus în persoana cezarului. Astfel, i-a deposedat pe cei oprimaţi şi de această ultimă speranţă. Oamenii de rând au rămas fără o religie care să aibă un sens pentru ei. Impunerea cultului împăratului însemna totodată că, dacă ar fi intrat în cetate un om care să semene cu Cabirus, atunci el avea să constituie o ameninţare la adresa orânduirii existente.

Măsura luată de Roma faţă de cultul lui Cabirus a lăsat în inimile oamenilor un gol pe care numai Evanghelia îl putea umple. Hristos era adevărata împlinire a speranţelor şi a năzuinţelor pe care tesalonicenii şi le puseseră în Cabirus. Evanghelia ne oferă acum pace interioară, iar la a doua venire a lui Isus desfiinţarea definitivă a nedreptăţilor de orice fel.

2. Ce adevăruri cruciale sunt exprimate în 1 Ioan 2:15-17 şi Eclesiastul 2:1-11?

1 Ioan 2

15. Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.
16. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.
17. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

Eclesiastul 2

1. Am zis inimii mele: „Haide! Vreau să te încerc cu veselie, şi gustă fericirea.” Dar iată că şi aceasta este o deşertăciune.
2. Am zis râsului: „Eşti o nebunie!”, şi veseliei: „Ce te înşeli degeaba?”
3. Am hotărât în inima mea să-mi înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înţelepciune, şi să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri, în tot timpul vieţii lor.
4. Am făcut lucruri mari: mi-am zidit case, mi-am sădit vii,
5. mi-am făcut grădini şi livezi de pomi şi am sădit în ele tot felul de pomi roditori.
6. Mi-am făcut iazuri, ca să ud dumbrava unde cresc copacii.
7. Am cumpărat robi şi roabe, şi am avut copii de casă; am avut cirezi de boi şi turme de oi, mai mult decât toţi cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim.
8. Mi-am strâns argint şi aur, şi bogăţii ca de împăraţi şi ţări. Mi-am adus cântăreţi şi cântăreţe, şi desfătarea fiilor oamenilor: o mulţime de femei.
9. Am ajuns mare, mai mare decât toţi cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înţelepciunea.
10. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, şi aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea.
11. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele şi la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deşertăciune şi goană după vânt, şi că nu este nimic trainic sub soare.

Ai cunoscut din experienţă personală cât de efemere şi de înşelătoare sunt lucrurile din lumea aceasta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO