Studiul 3

Duminica , 15 iulie 2012

 

1. Ce impact a avut ocupaţia romană din secolul I asupra deciziilor politice şi religioase ale iudeilor cu privire la lucrarea lui Isus? Care a fost reacţia lor după învierea lui Lazăr? Observă logica pe care se merge. Ce argument cutremurător este adus? Ioan 11:48-50

Ioan 11

48. Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede în El, şi vor veni romanii şi ne vor nimici şi locul nostru şi neamul.”
49. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu ştiţi nimic;
50. oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul?”

În contextul războiului civil izbucnit între cetăţile-stat greceşti în jurul anului 168 î.Hr., tesalonicenii le-au cerut romanilor să preia controlul asupra cetăţii lor şi să îi protejeze de duşmanii locali. Romanii i-au răsplătit pentru această alegere – Tesalonicul a devenit o cetate liberă a imperiului, deci putea în mare parte să ia decizii în problemele interne şi să-şi hotărască singură soarta. Locuitorilor mai înstăriţi şi puternici li s-a permis să trăiască la fel ca până atunci. De aceea, pe vremea lui Pa vel, ei erau de partea Romei şi a împăratului. Dar viaţa nu era nicidecum satisfăcătoare pentru oamenii de rând.

Existau trei aspecte negative majore ale stăpânirii romane în Tesalonic. În primul rând, tulburările de ordin economic. Activitatea în pieţele obişnuite a fost întreruptă din cauza războiului şi a schimbării conducerii locale şi regionale. Aceste perturbări au lovit mai mult pătura săracă a populaţiei, dar, cu timpul, această situaţie a fost depăşită.

În al doilea rând, autonomia parţială crea un simţământ de lipsă de putere politică. Unii conducători locali au fost înlocuiţi cu nişte străini loiali faţă de Roma, nu faţă de Tesalonic. Oricât de blândă ar fi, ocupaţia străină nu poate fi îndrăgită mult timp.

În al treilea rând, era exploatarea colonială adusă de ocupaţia străină – o taxă de export, un anumit procent din recolte, minerale şi alte produse locale aveau să fie preluate şi trimise la Roma pentru susţinerea nevoilor imperiului.

Deci, chiar dacă Tesalonicul avea o situaţie oarecum mai bună decât Ierusalimul, de pildă, stăpânirea şi ocupaţia romană au generat în mod inevitabil probleme semnificative în comunităţile locale. În Tesalonic, problemele acestea erau simţite în mod special de cei săraci. Cu trecerea anilor, frustrarea locuitorilor a crescut considerabil ca şi dorinţa lor de a schimba situaţia.

Cum este afectată activitatea bisericii tale de situaţia politică actuală din zona ta? Ce ar putea sau ar trebui să facă biserica ta pentru a-şi consolida poziţia şi reputaţia în zonă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO