Studiul 3

Marți , 17 iulie 2012

 

Informaţiile din secţiunea de ieri ne ajută să înţelegem motivele pentru care mulţi ne-evrei din Tesalonic au răspuns pozitiv Evangheliei. Indiferent dacă Pavel a avut sau nu cunoştinţă de cultul lui Cabirus înainte de a sosi în cetate, abordarea lui mesianică de la sinagogă a rezonat cu dorinţele spirituale ale locuitorilor păgâni.

Când Evanghelia a ajuns în Tesalonic, oamenii de rând erau pregătiţi să o primească şi au răspuns în număr mare. Dar ei erau gata să accepte şi interpretările extremiste ale Evangheliei. Cultul lui Cabirus le formase un spirit de răzvrătire împotriva autorităţii, fapt care e posibil să fi fost şi cauza comportamentului dezordonat la care Pavel face referire în cele două epistole pe care li le-a adresat (vezi 1 Tes. 4:11,12; 5:14; 2 Tes. 3:6,7,11).

1 Tesaloniceni 4

11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.
12. Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.

1 Tesaloniceni 5

14. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

2 Tesaloniceni 3

6. În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi.
7. Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorânduială între voi.
11. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri.

3. Citeşte 1 Corinteni 9:19-27. Ce strategie misionară fundamentală prezintă Pavel în acest pasaj? Ce pericol prezintă ea? Cum putem menţine echilibrul între cele două principii prezentate în acest pasaj?

1 Corinteni 9

19. Căci, măcar că sunt slobod faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi.
20. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege;
21. cu cei ce sunt fără Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără Lege (măcar că nu sunt fără o Lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub Legea lui Hristos), ca să câştig pe cei fără lege.
22. Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.
23. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.
24. Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!
25. Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji.
26. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt.
27. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

Evanghelia are cel mai mare impact atunci când este relevantă pentru nevoile, speranţele şi năzuinţele ascultătorilor. Este adevărat că Duhul Sfânt poate crea punţi de legătură pentru Evanghelie, dar, în mod normal, ea are influenţă atunci când cei care dau mărturie ascultă mult şi se roagă mult. Experienţa ne-a învăţat că oamenii manifestă cea mai mare deschidere faţă de mesajul adventist în perioadele de schimbare. Schimbările acestea pot fi probleme economice, lupte politice, războiul, nunta, divorţul, dezrădăcinarea (mutarea dintr-un loc într-altul), probleme de sănătate şi moartea. Tesalonicenii trecuseră prin suficiente schimbări şi tulburări şi de aceea Evanghelia a prins rădăcini mai uşor. Însă oamenii care se botează în perioade tulburi tind să fie instabili, ca să folosim un termen blând. Cele mai multe apostazii se produc în primele luni după convertire. Epistolele către tesaloniceni confirmă faptul că membrii bisericii au dat dovadă de un grad mare de instabilitate în lunile de după prima vizită a lui Pavel.

Cum îi putem ajuta pe membrii care se mai află încă în perioada de adaptare la noua viaţă în Hristos? Caută un membru venit de curând în biserică sau un tânăr. Ce poţi face pentru a-l ajuta să se întărească în credinţă şi să rămână în Domnul? Vei descoperi cu uimire că acest tip de lucrare te va întări şi pe tine în credinţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO