Studiul 1

Vineri , 6 iulie 2012

 

Din zilele lui Pavel şi până în timpul de faţă, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le-a adresat chemarea atât iudeilor, cât şi neamurilor. «Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului», spunea Pavel. Apostolul se socotea «dator şi grecilor, şi barbarilor», la fel ca iudeilor; dar el niciodată nu a pierdut din vedere avantajele certe pe care le aveau iudeii faţă de alţii, «mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu». «Evanghelia» – afirma el – «este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului.» – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 380

Cu ocazia ultimei vestiri a Evangheliei, când trebuie să fie făcută o lucrare deosebită pentru clasele de oameni neglijate până acum, Dumnezeu aşteaptă ca solii Săi să aibă un interes deosebit faţă de evreii care se găsesc peste tot în lume. […] Când ei Îl văd pe Hristosul dispensaţiunii Evangheliei zugrăvit pe paginile Scripturii Vechiului Testament şi înţeleg cât de lămurit îl explică Noul Testament pe cel Vechi, puterile priceperii lor, până aici adormite, sunt trezite şi ei Îl recunosc pe Hristos ca Mântuitor.” – Ibidem, pag. 381

Întrebări pentru discuţie

1. Pavel i-a abordat pe iudeii din vremea lui pornind de la profeţiile mesianice din Vechiul Testament. Cât de utilă este abordarea aceasta în prezent, mai ales în cazul evreilor secularizaţi care poate că nu cunosc profeţiile? Ce alte metode am putea folosi? Cum am putea să-i abordăm pe cei de alte naţionalităţi care nu-L cunosc pe Dumnezeu?

2. Ce putem face pentru ca profeţiile Bibliei să fie mai relevante pentru prietenii şi vecinii noştri? Ce metode putem folosi cu cei care nu cred în autoritatea Bibliei? Cum l-ar putea ajuta capitolul 2 din Daniel pe un ateu sau pe un necunoscător al Bibliei să creadă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu?

Rezumat: Gândul cu care trebuie să rămânem mai presus de toate este acela al importanţei Cuvântului lui Dumnezeu pentru viaţa, misiunea şi mărturia noastră. Avem nevoie să fim bine întemeiaţi pe Biblie şi pe adevărurile pe care ea le conţine, nu doar pentru noi înşine, ci şi pentru a fi nişte martori cât mai eficienţi posibil.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO