Studiul 12

Duminica , 17 iunie 2012

 

Evaluarea are loc fie că ne dăm seama, fie că nu. Ea se face în fiecare Sabat şi cu ocazia tuturor întâlnirilor publice. Oamenii evaluează conţinutul, claritatea şi chiar lungimea unei predici, iar participanţii se aşteaptă la un nivel înalt de profesionalism. De fiecare dată când oamenii au aşteptări, va avea loc şi o evaluare. Nu putem indica un anumit text biblic care să vorbească despre efectuarea unei evaluări formale, însă este evident faptul că evaluarea a făcut parte din viaţa bisericii primare.

1. Ce ne spun următoarele texte despre importanţa evaluării? Despre ce fel de evaluare este vorba? 1 Tim. 3:1-13; 1 Cor. 11:28; 2 Cor. 13:5,6.

1 Timotei 3

1. Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.”
2. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.
3. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;
4. să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.
5. Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?
6. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.
7. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.
8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav,
9. ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.
10. Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.
11. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile.
12. Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor.
13. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus.

1 Corinteni 11

28. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.

2 Corinteni 13

5. Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.
6. Dar trag nădejde că veţi recunoaşte că noi nu suntem lepădaţi.

Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu stabileşte un standard, când cere sau recomandă anumite acţiuni sau când emite o poruncă, modurile în care omul reacţionează sunt supuse evaluării. Când evaluăm, noi punem câteva întrebări foarte importante: „În ce stare se află această activitate misionară?” „Ce putem face pentru a fi mai eficienţi?”

Faptul că Pavel a stabilit un set de criterii de alegere a diaconilor şi prezbiterilor ne arată că era necesar să se efectueze un anumit tip de evaluare. Aici este vorba despre evaluarea calificării pentru o anumită slujbă şi, de asemenea, despre evaluarea eficienţei în respectiva slujbă.

2. Citeşte Marea Trimitere din Matei 28:19,20. Ce întrebări poţi pune pentru a evalua răspunsul bisericii tale la această poruncă?

Matei 28

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

În calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, noi am primit adevărul nespus de preţios al Evangheliei. Dacă ne gândim că mesajul Evangheliei trebuie să ajungă în toată lumea, nu trebuie să ne surprindă faptul că şi Dumnezeu ne supune unui proces de evaluare. El este preocupat de progresul lucrării încredinţate celor care au răspuns la chemarea Sa de a fi colaboratorii Săi.

Reciteşte 2 Corinteni 13:5. Ce îţi spune acest text ţie, personal? Cum îl poţi aplica la viaţa ta? Ce dovezi ai că Isus Hristos este în tine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO