Studiul 12

Luni , 18 iunie 2012

 

Evaluarea are beneficii, dar există şi capcane pe care trebuie să le evităm. Dacă suntem exagerat de exigenţi în evaluare şi dacă ne concentrăm mai mult pe aspectele negative, riscăm să creăm o atmosferă de critică aspră, care îi va descuraja pe oameni şi îi va îndepărta. Pentru a evita să le lăsăm impresia că îi criticăm, evaluarea este necesar să fie însoţită de aprecieri sincere. Se întâmplă deseori să uităm să-i apreciem pe lucrători, îndeosebi pe aceia care slujesc într-o anumită activitate de un timp considerabil. Ei sunt mereu acolo şi îşi fac treaba şi ajungem să credem că ei vor fi întotdeauna acolo. Evaluarea îţi oferă ocazia de a-i aprecia.

3. Ce aprecieri poţi descoperi în următoarele versete? Ce putem face pentru a-i aprecia în acelaşi fel pe lucrători sau pe membrii echipelor de lucrători? Faptele 16:1,2; Romani 16:1,2; 1 Corinteni 11:2; Filipeni 4:14.

Fapte 16

1. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată grec.
2. Fraţii din Listra şi Iconia îl vorbeau de bine.

Romani 16

1. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţa Bisericii din Chencrea;
2. s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.

1 Corinteni 11

2. Vă laud că în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi învăţăturile întocmai cum vi le-am dat.

Filipeni 4

14. Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la strâmtorarea mea.

Adesea, Pavel a fost nevoit să mustre biserica sau anumiţi membri în privinţa unei atitudini, a unui comportament sau a unei doctrine. Înţelegem de aici că a avut loc o anumită evaluare. Totodată, Pavel i-a apreciat pe oameni, ori de câte ori putea, pentru sprijinul pe care i l-au acordat, pentru credincioşia lor faţă de Dumnezeu sau pentru îndeplinirea cu credincioşie a unei lucrări.

Pentru ca evaluarea să fie corectă, trebuie să analizăm nu numai rezultatele, ci şi procesele. Evaluarea rezultatelor urmăreşte atingerea ţintelor stabilite. Evaluarea proceselor analizează activitatea efectivă.

4. Citeşte cu atenţie Evrei 10:24,25. Ce înseamnă „să veghem unii asupra altora”? Ce principii de evaluare ne sunt propuse aici?

Evrei 10

24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

Versetele acestea nu conţin doar o recomandare, ci şi un îndemn categoric de a privi cu seriozitate creşterea şi dezvoltarea spirituală a celorlalţi. Dacă ţinem seama de ceea ce ne cere Dumnezeu în viaţa creştină şi de nivelul la care ne aflăm fiecare în experienţa noastră, atunci înseamnă că, pentru „a veghea unii asupra altora”, este necesară o evaluare adecvată.

Gândeşte-te ce bine te simţi când cineva te apreciază. Este uimitor cât de mult fac câteva cuvinte simple! Care este atitudinea ta în general faţă de alţii? Eşti înclinat să critici sau să apreciezi? Dacă eşti înclinat să critici, ce poţi face pentru a elimina din caracterul tău această trăsătură distructivă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO