Studiul 10

Duminica , 3 iunie 2012

 

De ce multora li se pare atât de greu să se hotărască să se angajeze pe termen lung în proiectele bisericii? Putem afla răspunsul comparând aceste situaţii cu situaţiile în care oamenii dau dovadă de o mare dispoziţie de a sluji şi un mare devotament. Ce îl motivează pe un părinte să-şi doneze un rinichi pentru salvarea copilului său? De ce cheltuiesc taţii şi mamele atât de mult pentru educaţia copiilor lor? Altfel s-ar simţi vinovaţi? Se simt datori să le ofere propriilor copii aceste lucruri? Este adevărat că părinţii sunt răspunzători pentru binele copiilor lor, dar principala forţă motivatoare este dragostea. Sacrificiile lor sunt motivate de dragoste. Aş vrea să subliniez acest adevăr: lucrurile pe care le facem pentru Dumnezeu, le facem pentru că Îl iubim şi pentru că ştim că El ne iubeşte.

1. Ce ni se spune în 1 Ioan 4:18,19? Rescrie ideea în cuvintele tale.

1 Ioan 4

18. În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste.
19. Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.

Dragostea noastră faţă de Dumnezeu trebuie să izvorască din dragostea Sa faţă de noi. El a existat înainte de noi şi ne-a iubit în mod suprem de la crearea omenirii. Dragostea poate veni numai ca rezultat  dragostei şi ca răspuns la dragoste. Împlinirea Marii Trimiteri din orice alt motiv este inutilă. De aceea pregătirea spirituală este vitală pentru a ne putea implica în lucrarea de mărturie şi evanghelizare.

Dragostea faţă de Dumnezeu şi dispoziţia de a lucra împreună cu El pentru salvarea oamenilor depinde de cât de bine Îl cunoaştem. De obicei, nu-i iubim pe oamenii pe care nu-i cunoaştem. Prin urmare, este vital să-L cunoaştem personal pe Dumnezeu, ca să Îl putem asculta din dragoste.

2. Ce ne spun următoarele texte despre dragostea faţă de Dumnezeu şi despre motivele de a-L asculta şi de a lucra pentru El? Iosua 22:5; Luca 7:41-43; Ioan 14:23; 2 Cor. 5:12-18.

Iosua 22

5. Aveţi grijă numai să păziţi şi să împliniţi poruncile şi legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului: să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El şi să-I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.”

Luca 7

41. „Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu cincizeci.
42. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult?”
43. Simon I-a răspuns: „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.” Isus i-a zis: „Drept ai judecat.”

Ioan 14

23. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.

2 Corinteni 5

12. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăşi înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţişare, şi nu cu ce este în inimă.
13. În adevăr, dacă ne-am ieşit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieşit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem.
14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.
15. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
16. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.
17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;

Dragostea şi ascultarea sunt inseparabile dacă apar în această ordine. Adevărata dragoste pentru Dumnezeu va fi întotdeauna urmată de ascultare de voinţa Sa, pe când ascultarea nu va duce neapărat la dragoste (deşi este posibil). Dacă ne dorim să lucrăm pentru Isus, trebuie ca relaţia cu El să fie bazată pe iubire.

În ce măsură sunt acţiunile tale motivate de dragostea pentru Dumnezeu? Ce îţi spune răspunsul la această întrebare despre relaţia ta cu El şi pentru schimbările care se impun?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO