Studiul 10

2 iunie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: 1 Ioan 4:18,19; Romani 3:19,20Ioan 15:13; Romani 5:6-8; Ioan 6:28,29.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15

Gândul central: Este bine să lucrăm pentru a aduce suflete la Hristos.Întrebarea este: Cu ce motivaţie facem această lucrare?

De regulă, textul nostru de memorat este citat în legătură cu păzirea Celor Zece Porunci, dar el poate face referire şi la alte porunci, ca de exemplu: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile” (Matei 28:19,20).

Motivul pentru participarea la lucrarea de mărturie personală şi evanghelizare ar trebui să fie în primul rând recunoştinţa pentru harul lui Dumnezeu pentru noi şi nu simţământul de vinovăţie, de obligaţie sau de îndatorare. Nu e nevoie să fim specialişti în psihologia comportamentului pentru a şti că aproape toate acţiunile noastre vin ca răspuns la ceva.La fel este şi cu implicarea noastră în lucrarea de mărturie şi evanghelizare. Putem descoperi care sunt motivele noastre punându-ne o întrebare simplă: De ce mă implic în lucrare? Sau de ce nu mă implic?

Săptămâna aceasta, vom studia adevăratele motive pentru implicarea în lucrarea Domnului şi vom prezenta pericolele implicării din motive greşite, precum obligaţia, vinovăţia sau ruşinea. Implicarea în lucrare ar trebui să fie răspunsul plin de dragoste faţă de Dumnezeu pentru darul mântuirii pe care ni-l oferit El.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO