Studiul 8

Joi , 24 mai 2012

 

Există două domenii în care putem învăţa din succes: în domeniul practic şi în domeniul cooperării spirituale. Deşi putem afirma pe bună dreptate că ambele domenii au o dimensiune spirituală, noi le vom studia  separat pentru a scoate mai bine în evidenţă ceea ce putem învăţa din succes.

Domeniul practic cuprinde lucrurile pe care le învăţăm din ceea ce facem în mod concret. De exemplu, învăţăm ce paşi pe care trebuie să parcurgem pentru a prezenta studii biblice în zona noastră. Învăţăm care sunt locaţiile cele mai bune, ce tip de publicitate atrage mai mulţi oameni şi o gamă largă de alte lucruri practice care corespund cel mai bine zonei în care lucrăm.

Cooperarea spirituală pune accent pe faptul că Dumnezeu este implicat profund în mărturia şi evanghelizarea credinciosului. În definitiv, este voia Sa ca toţi oamenii să fie mântuiţi.

8. Citeşte 2 Petru 3:9. Ce lecţie crucială trebuie să desprindem din acest verset, să ne-o imprimăm în memorie şi să cerem împlinirea făgăduinţei pe care o conţine în toate activităţile noastre de mărturie? (Vezi şi 1 Cor. 3:6.)

2 Petru 3

9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

1 Corinteni 3

6. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească:

Nu are sens să semănăm, dacă nimeni nu va uda sămânţa. Tot la fel, nu are sens să udăm, dacă nu turnăm apa acolo unde a fost aşezată sămânţa. Şi chiar dacă sămânţa este îngrijită bine, roadele nu vor veni decât prin harul lui Dumnezeu. Când vedem cum binecuvântările lui Dumnezeu fac ca eforturile noastre umile să aibă succes, învăţăm. Învăţăm cât de mult este dispus Dumnezeu să ne susţină eforturile. Învăţăm să ne încredem mai mult în El. Învăţăm cât de importantă este cooperarea spirituală strânsă cu El în lucrarea de câştigare a sufletelor pentru care Hristos a murit, fiindcă El a murit pentru fiecare om căruia tu îi dai mărturie şi vrea să-i mântuiască pe toţi. Să nu uităm niciodată acest adevăr esenţial!

Cum putem aplica efectiv cuvintele lui Isus din Ioan 15:5 şi cum le putem transforma în realitate în viaţa noastră şi îndeosebi în lucrarea noastră de mărturie şi evanghelizare? Cum putem experimenta în mod real ceea ce ne spune Isus aici, atât la nivel individual, cât şi la nivelul echipei de slujire? Ce schimbări trebuie să facem pentru a avea acest tip de relaţie cu El?

Ioan 15

5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO