Studiul 8

Miercuri , 23 mai 2012

 

Uneori nu reuşim să atingem toate obiectivele stabilite pentru o evanghelizare. Înseamnă cumva că a fost un eşec total? Desigur că nu! În lucrarea de căutare a celor pierduţi vom cunoaşte atât succesul, cât şi înfrângerea, indiferent de strategia folosită. Poate că am stabilit o ţintă prea înaltă – poate că ne-am propus un număr prea mare de botezuri, o ţintă nerealistă. Sau poate că activitatea aleasă a vizat mai degrabă semănarea seminţei şi nu culegerea roadelor. Altfel spus, noi credeam că holda este coaptă, când, de fapt, eram abia la semănat.

6. Cine încearcă să zădărnicească eforturile noastre de a câştiga oameni pentru Împărăţia lui Dumnezeu? Cum ne poate ajuta înţelegerea acestui fapt să ne pregătim mai bine? 1 Petru 5:8

1 Petru 5

8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.

În eforturile noastre de a câştiga suflete întâmpinăm şi greutăţi – noi avem un duşman care este foarte activ în instigarea oamenilor împotriva Evangheliei. Iar dacă ne desprindem din mâna Domnului, cel rău ne poate crea probleme. Singura noastră apărare este să ne predăm cu totul în mâna Celui Atotputernic în fiecare clipă a vieţii.

La fel ca Adam şi Eva în Eden, şi noi putem cădea în capcana de a arunca vina asupra altora. Este una dintre metodele cele mai de succes prin care Satana reuşeşte să aducă tulburare în poporul lui Dumnezeu. În loc să-i învinovăţim pe alţii, ar fi mai bine să evaluăm lucrarea în mod serios, onest şi riguros. Să nu uităm că nici Domnul Isus, cel mai mare predicator şi evanghelist, nu i-a câştigat pe toţi cei cărora le-a vorbit.

7. Ce au făcut ucenicii când au suferit un eşec? Luca 10:17; Matei 17:14-20.

Luca 10

17. Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.”

Matei 17

14. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis:
15. „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă.
16. L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece.”
17. „O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.”
18. Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
19. Atunci ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”
20. „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.

În loc să cădem pradă disperării din cauza presupuselor noastre eşecuri, am putea învăţa de la ucenici. Deşi primiseră putere asupra duhurilor rele şi scoseseră demoni, uneori nu au reuşit să facă tot ce le încredinţase Domnul. În acele situaţii, ei veneau la El să le explice ce s-a întâmplat şi de ce (Matei 17:19). Iată un principiu de reţinut: pentru a descoperi unde am greşit şi cum putem lucra mai bine, să mergem la Domnul cu problemele care se ivesc.

Matei 17

19. Atunci ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”

Ce ai învăţat din încercările tale eşuate de a le da mărturie altora? Cum te pot ajuta aceste eşecuri pe viitor? De ce uneori eşti paralizat de teama că vei fi respins?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO