Studiul 8

Vineri , 25 mai 2012

 

Citiţi şi meditaţi la următorul paragraf:

Cei care se consacrã lui Dumnezeu cu trupul, sufletul si mintea lor vor primi continuu o nouã înzestrare cu putere fizicã, mintalã si spiritualã. Resursele inepuizabile ale cerurilor se aflã la dispozitia lor. Hristos le dã suflarea Duhului Sãu si viatã din viata Sa. Duhul Sfânt Îsi pune la lucru cele mai înalte energii pentru a lucra în inimã si în minte. Harul lui Dumnezeu mãreste si înmulteste capacitãtile lor si fiecare însusire desãvârsitã a naturii divine îi ajutã în lucrarea de salvare a sufletelor. Prin cooperarea cu Hristos, ei sunt fãcuti desãvârsiti în El si, în ciuda slãbiciunii lor omenesti, ei sunt înzestrati cu puterea de a îndeplini lucrãrile Celui Atotputernic.” (Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, pag. 83)

Pentru discuţie

1. „Fiecare biserică ar trebui să fie o şcoală de pregătire a lucrătorilor creştini.” (Ellen G. White, Divina vindecare, pag. 149) Îndeplineşte biserica ta locală acest deziderat? Dacă nu, atunci ce se poate face pentru a aduce schimbările necesare?

2. „Satana are planuri de îndeplinit în fiecare zi şi anumite strategii care vor pune piedici în calea celor ce sunt martorii lui Isus Hristos. Prin urmare, dacă nu sunt blânzi, umili şi smeriţi cu inima, pentru că au învăţat de la Domnul Isus să fie aşa, slujitorii Săi vor cădea în ispită la fel de sigur cum este sigur că trăiesc, pentru că Satana veghează subtil şi iscusit şi, dacă nu se vor ruga fără încetare, vor fi luaţi prin surprindere. El se furişează asupra lor ca un hoţ noaptea şi îi ia în robie. Apoi lucrează asupra minţii unora pentru a le perverti ideile şi pentru a influenţa planurile lor, iar dacă fraţii văd pericolul şi vorbesc despre el, aceşti oameni consideră că li se aduce un prejudiciu personal şi că unii încearcă să le micşoreze influenţa. Unul merge pe o cale, iar altul în direcţia opusă.” (Ellen G. White, Evanghelizare, pag. 101) Cum ne putem feri de pericolul descris atât de sugestiv în acest paragraf? Care este singura noastră apărare?

3. În cadrul grupei, discutaţi despre un proiect de evanghelizare, al unei persoane sau al unei biserici, care a avut succes. Ce puteţi învăţa de la persoana sau de la biserica respectivă? Cum puteţi aplica la lucrarea din zona voastră ceea ce aţi învăţat, recunoscând totodată faptul că fiecare situaţie este diferită şi că ceea ce are succes într-un loc s-ar putea să nu aibă succes în alt loc?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO