Studiul 6

Marti , 8 mai 2012

 

Atunci când coordonatorii Departamentului Lucrare Personală caută voluntari pentru implicarea în misiune, ne gândim de obicei că alţii sunt mai bine pregătiţi şi mai înzestraţi decât noi. Alţii par mai siguri pe ei înşişi şi mai capabili. Însă Biblia ne arată că Dumnezeu nu îi caută neapărat pe oamenii cei mai pregătiţi, ci mai degrabă pe cei care sunt dispuşi să fie folosiţi în lucrarea Sa, indiferent de darurile şi de talentele lor.

4. Ce motive a invocat Moise pentru a arăta că nu era potrivit pentru misiunea propusă de Dumnezeu? Exodul 3:11; 4:10.

Exodul 3

11. Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să mă duc la faraon şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?”

Exodul 4

10. Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară; şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbeşti Tu robului Tău; căci vorba şi limba-mi este încurcată.”

Mulţi credincioşi din vremurile moderne dau un răspuns asemănător cu răspunsul dat de Moise: „De ce v-aţi gândit să mă alegeţi tocmai pe mine pentru o astfel de misiune?” „Ce fac dacă-mi pun întrebări grele?” „Nu sunt un vorbitor suficient de bun.” Moise credea că Dumnezeu are nevoie să Îşi regândească strategia de „recrutare a personalului”, dar Dumnezeu cunoştea potenţialul lui şi ştia că, în pofida temerilor şi a îngrijorărilor lui, el era omul potrivit pentru misiunea aceea specială.

Chemarea lui Moise la conducerea poporului ne convinge de faptul că Dumnezeu ne cunoaşte infinit mai bine decât ne cunoaştem noi. El nu priveşte la performanţele trecute, ci la potenţialul nostru. Fiecare credincios are un potenţial extraordinar pentru lucrarea Domnului.

Pe de altă parte, nu trebuie nici să o luăm înaintea Domnului, plini de noi înşine! Cercetarea inimii pentru a ne evalua starea spirituală este necesară, dar trebuie să recunoaştem că inima omenească poate fi mai puţin obiectivă în evaluarea personală. De aceea este bine să Îi cerem lui Dumnezeu să ne cerceteze şi să ne arate care este starea noastră reală, întrucât ea ne afectează potenţialul personal.

Citeşte Psalmul 139. De ce I-a cerut David lui Dumnezeu să-i cerceteze inima? Ce lecţii învăţăm de la el nu numai în privinţa mărturiei, ci şi în privinţa umblării noastre cu Domnul, în general? Ce principiu desprindem din acest psalm? Ce încurajare şi ce speranţă ne transmite el? Ce schimbări e necesar să faci în modul tău de viaţă?

Psalmul 139

1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti,
2. ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul.
3. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele.
4. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.
5. Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine.
6. O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde.
7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?
8. Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;
9. dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
10. şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.
11. Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!”
12. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina.
13. Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:
14. Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
15. Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.
16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
17. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!
18. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.
19. O, Dumnezeule, de ai ucide pe cel rău! Depărtaţi-vă de la mine, oameni setoşi de sânge!
20. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmaşii Tăi!
21. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc şi să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
22. Da, îi urăsc cu o ură desăvârşită; îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei.
23. Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!
24. Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO