Studiul 6

Luni , 7 mai 2012

 

Isus a văzut mulţimile de oameni şi I S-a făcut milă de ele (vezi Matei 9:36). Uneori, când ne imaginăm scena aceasta, suntem tentaţi să credem că El a văzut mulţimea în ansamblu, uitând că de fapt El a văzut fiecare individ din acea mulţime. Tot la fel, şi noi trebuie să îi vedem pe oamenii care compun mulţimile pe lângă care trecem sau în mijlocul cărora ne aflăm. Biserica noastră poate avea această viziune numai în măsura în care membrii ei interacţionează personal cu cei din sfera lor de influenţă.

Matei 9

36. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor.

Câmpul misionar personal este alcătuit din oamenii cu care venim în legătură personal şi care ne sunt mai mult sau mai puţin apropiaţi. Aici îi putem include pe membrii familiei, celelalte rude, prietenii şi cunoştinţele. De asemenea, îi putem adăuga şi pe cei care intră pentru o scurtă vreme în cercul nostru de influenţă.

2. La cine s-a dus Andrei mai întâi pentru a-i da vestea că L-a găsit pe Mesia? Ioan 1:37-42

Ioan 1

37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.
38. Isus S-a întors; şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabi (care tălmăcit înseamnă Învăţătorule), unde locuieşti?”
39. „Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.
40. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos).
42. Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru).

Andrei a fost mai întâi ucenicul lui Ioan Botezătorul. Întrucât misiunea lui Ioan a fost aceea de a pregăti calea pentru Mesia, unii dintre ucenicii lui au început să-L urmeze pe Isus, cum era şi firesc. În urma discuţiei cu Isus, Andrei a fost atât de entuziasmat, încât s-a dus imediat să-l caute pe cel care îi era cel mai apropiat, pe fratele lui, împreună cu care petrecuse multe nopţi la pescuit pe Marea Galileei.

3. Ce relaţii interpersonale sunt amintite în Ioan 1:43-50? Cum răspunde Filip la scepticismul lui Natanael? Ce lecţii putem desprinde de aici despre modul în care funcţionează mărturia personală?

Ioan 1

43. A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: „Vino după Mine.”
44. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”
46. Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” „Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip.
47. Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug.”
48. „De unde mă cunoşti?”, I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.”
49. Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!”
50. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.”

Se pare că mişcarea iniţială de a-L urma pe Isus a căpătat avânt prin intermediul „reţelei sociale” din zona cetăţilor Capernaum şi Betsaida. Observăm că Filip nu l-a contrazis pe Natanael atunci când acesta şi-a exprimat îndoiala că Mesia ar putea proveni dintr-un sat mic şi neînsemnat, ci i-a făcut o invitaţie simplă: „Vino şi vezi.”

Căror persoane din cercul foarte apropiat ai putea să le dai o mărturie eficientă? De cât efort şi sacrificiu ar fi nevoie din partea ta pentru a fi un martor mai bine pregătit?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO