Lucrarea personală de evanghelizare şi mărturie

Studiul 6

5 mai 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Faptele apostolilor 4:13,14; Ioan 1:37-50; Psalmul 139; 1 Petru 3:1-15; Ioan 4:37,38.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul, voi şi Robul Meu pe care L-am ales.” (Isaia 43:10)

Gândul central: Cei care se bucură de asigurarea mântuirii îşi vor dori să îi conducă pe alţii la aceeaşi experienţă.

Mulţi oameni vor auzi vestea bună despre Isus prin intermediul eforturilor de evanghelizare şi prin mărturia bisericii, dar, pe de altă parte, există un domeniu special în care influenţa personală contribuie semnificativ la succesul programului bisericii, în ansamblu. În ultimele decade, studiile au arătat că prietenii, rudele, vecinii sau cunoştinţele au fost factorii principali în decizia oamenilor de a se preda lui Hristos (toate acestea prin puterea Duhului Sfânt, bineînţeles). Potrivit cercetărilor, aproape 83% dintre noii membri chestionaţi au declarat că influenţa prietenilor, a rudelor şi a cunoştinţelor lor din biserică a fost semnificativă. Dintre cei care au participat la evanghelizări publice înainte de convertire, 64% au venit la invitaţia unei persoane din cercul lor de prieteni.

Săptămâna aceasta, ne vom opri asupra câtorva exemple biblice de reţele de prieteni şi vom sublinia importanţa relaţiei personale cu Isus şi a influenţei pe care o exercităm personal asupra celor apropiaţi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO