Studiul 4

Luni , 23 aprilie 2012

 

În fiecare zi, trecem în grabă pe lângă oameni pe care nu-i cunoaştem – îi întâlnim pe stradă, aşteptăm împreună la un rând. Uneori, arătăm că le-am observat prezenţa printr-un zâmbet sau o uşoară înclinare a capului.Dorinţa lui Dumnezeu este ca, toţi aceşti oameni să Îl primească în viaţa lor. Noi nu putem sta de vorbă cu toţi cei pe care îi întâlnim zilnic, dar putem contribui la împlinirea Planului Său de Mântuire pentru fiecare om.

3. Ce spune Domnul Isus în Matei 9:36-38 şi cum se aplică aceste cuvinte la sfera ta de prieteni şi de cunoscuţi?

Matei 9

36. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor.
37. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!
38. Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”

Mulţimile pe care le-a văzut Isus atunci erau necăjite şi risipite. Oamenii erau atât de descurajaţi, încât îşi pierduseră ultima picătură de credinţă. Aceia cărora Dumnezeu le dăduse în grijă bunăstarea spirituală a poporului Său îşi neglijaseră datoria, iar oamenii erau risipiţi şi descurajaţi. Lui Isus I S-a făcut milă de ei – ştia că aveau nevoie de un păstor spiritual.

Printre mulţimile de oameni cu care ne întâlnim, se găsesc şi oameni consacraţi lui Isus, dar se găsesc mult mai mulţi care au o nevoie disperată de Păstorul cel Bun, au nevoie să le vorbim despre Hristos.

Mântuitorul, ucenicii şi alţi câţiva urmaşi ai Săi au participat la secerişul Evangheliei, dar recolta era tot mai mare şi, odată cu ea, creştea şi nevoia de lucrători. Probabil că, îndemnându-i să se roage ca Domnul să scoată lucrători pentru seceriş, Isus intenţiona să îi facă pe unii dintre urmaşii Săi să se gândească la chemarea lor de a lucra şi, totodată, să le dea făgăduinţa că Dumnezeu cunoaşte nevoia aceasta şi va scoate mai mulţi lucrători.

Cele mai multe biserici sunt înconjurate de nişte holde atât de întinse, încât a lăsa secerişul în grija câtorva membri nu este o soluţie. Când avem compasiune faţă de oamenii care locuiesc în jurul bisericilor şi caselor noastre (şi numărul lor se ridică uneori la câteva mii), simţim şi noi nevoia de a ne ruga ca Domnul secerişului să scoată lucrători şi ne dăm seama că putem să fim noi înşine lucrători pentru El.

Când discutăm despre misiune şi evanghelizare, este important să reevaluăm continuu posibilitatea unui seceriş local. Oamenii din aceste zone (dintre care mulţi Îl caută deja pe Dumnezeu) vor fi impresionaţi de compasiunea noastră pentru ei.

Ce înseamnă cuvântul „compasiune”. Ce poţi învăţa din propria suferinţă şi din nevoia ta după compasiune? Cum te poţi deprinde să manifeşti mai multă compasiune faţă de cei din jurul tău?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO