Studiul 4

Duminica ,  22 aprilie 2012

 

Cum am fi putut să-i recunoaştem pe urmaşii lui Isus din primul secol? Pe preoţi şi pe farisei puteai să-i recunoşti după modul în care se îmbrăcau. De asemenea, puteai să recunoşti un pescar, un ţăran sau un soldat roman după port. Dar un creştin cum putea fi recunoscut?

1. Potrivit cuvintelor Domnului Isus, care este semnul special după care pot fi identificaţi urmaşii Săi? Ce înseamnă aceasta din punct de vedere practic? Ioan 13:35

Ioan 13

35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Mântuitorul a spus că, dacă ne iubim unii pe alţii, oamenii vor şti că noi suntem ucenicii Săi. Ce anume îi va convinge? Dragostea în acţiune. Dragostea noastră pentru Domnul Isus şi pentru fraţii de credinţă determină modul în care ne raportăm la voinţa lui Dumnezeu şi modul în care ne purtăm unii cu alţii. Mai mult, dragostea şi preocuparea faţă de cei din afara staulului Său vor determina şi modul în care ne vom purta cu ei. Aceasta este predica pe care o vor vedea şi auzi şi care vorbeşte mai tare decât orice am putea spune vreodată. Mulţi părinţi au observat că, de foarte timpuriu în viaţă, copiii lor îşi formează un fel de „detector” de ipocrizie care capătă o tot mai mare acurateţe şi fineţe odată cu trecerea anilor. Prin urmare, trebuie să ştim că multe persoane cu care intrăm în contact şi cărora le dăm mărturie au şi o capacitate bine dezvoltată de a recunoaşte deosebirea dintre experienţa spirituală autentică şi o spiritualitate de faţadă.

2. Ce ne spune Pavel despre influenţa pe care Dumnezeu vrea ca poporul Său să o exercite asupra altora? 2 Corinteni 3:2,3

2 Corinteni 3

2. Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii.
3. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne.

Nu trebuie să subestimăm influenţa intenţionată şi neintenţionată pe care o exercităm asupra celor din jur. Viaţa creştină trebuie să fie ca o scrisoare trimisă de Isus Hristos lumii. Dacă este scrisă pe o inimă înnoită de harul divin, scrisoarea aceasta va confirma puterea Evangheliei de a transforma vieţile şi va fi o mărturie în favoarea Domnului.

Ai fost influenţat de oameni ale căror fapte corespundeau cu mărturisirea lor de credinţă? În cel fel ai fost afectat de cei ale căror fapte nu corespundeau cu mărturisirea lor de credinţă? Ce poţi să faci pentru a nu uita că acţiunile tale îi influenţează pe alţii într-un fel sau în altul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO