Studiul 13

Vineri , 30 martie 2012

 

Aproape că a mai trecut încă un an în veşnicie. Mai sunt doar câteva zile şi vom intra într-un nou an. Fraţii şi surorile mele, folosiţi cu înţelepciune ultimele ceasuri din vechiul an. Dacă v-aţi neglijat în vreun fel datoria, pocăiţi-vă înaintea lui Dumnezeu şi întoarceţi-vă pe cărarea de la care v-aţi abătut. Aduceţi-vă aminte cât de scurt este timpul care v-a fost rânduit. Nu ştiţi cât de repede se va încheia timpul vostru de probă. Să nu spuneţi cu încumetare: «Astăzi sau mâine vom merge în cutare oraş, vom rămâne acolo un an, vom cumpăra şi vom vinde şi vom avea câştig Poate că Dumnezeu are alte planuri pentru voi. Viaţa nu este decât un abur «care se arată puţintel şi apoi piere». Nu ştiţi cât de repede mâna voastră îşi va pierde îndemânarea şi pasul vostru fermitatea. Amânarea este periculoasă.” – Ellen G. White, Review and Herald, 23 decembrie 1902

Întrebări pentru discuţie

– Discutaţi în cadrul grupei răspunsurile date la întrebarea finală de la secţiunea de joi a studiului. Discutaţi şi despre faptul că prelungirea timpului de aşteptare a revenirii lui Hristos ne face mai degrabă să uităm de revenirea Sa, în loc să ne facă mai conştienţi că El este tot mai aproape.

– Care sunt motivele pentru care Domnul nu a venit încă? Suntem noi răspunzători pentru această „întârziere”? Ce argumente ai?

– Care este pentru tine cel mai important motiv de încredere în făgăduinţa revenirii Sale?

– În lumea ştiinţifică au loc dezbateri aprinse pe tema originii omului şi mulţi oameni de ştiinţă susţin că previziunile pe termen lung privind viitorul omenirii, al pământului şi chiar al universului nu sunt de bun augur. Ei prevăd că universul va dispărea mistuit de foc sau că se va prăbuşi în el însuşi, distrugând toate formele de viaţă. Ca adventişti de ziua a şaptea, noi credem că viitorul acestui univers va fi cu totul altul. Dacă ştiinţa se poate înşela atât de mult în privinţa sfârşitului tuturor lucrurilor, de ce am crede că explicaţiile pe care ea le oferă cu privire la începutul tuturor lucrurilor ar fi exacte? Aceasta cu atât mai mult, cu cât concepţia ştiinţifică cea mai răspândită asupra originilor se concentrează asupra unei diversităţi de forţe, inclusiv asupra evoluţiei, negând astfel existenţa unui Creator şi faptul că lumea ar fi fost creată cu un anumit scop sau cu o anumită intenţie.

Rezumat: Avem multe motive temeinice să credem că Hristos va reveni curând.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO