Studiul 12

Vineri , 23 martie 2012

 

Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, căsătoria este folosită ca simbol al legăturii gingaşe şi sacre dintre Hristos şi poporul Său. Pentru Isus, veselia festivităţilor de nuntă arăta spre bucuria din ziua aceea în care o va aduce pe mireasa Lui în casa Tatălui şi în care cei mântuiţi împreună cu Mântuitorul vor sta la ospăţul de nuntă al Mielului. El spune: „Cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa Se va bucura Dumnezeul tău de tine” (Is. 62:5); „Nu te vor mai numi «Părăsită», ci te vor numi: «Plăcerea Mea este în ea»…, căci Domnul Îşi pune plăcerea în tine” (vers. 4,5); „te va linişti cu dragostea Lui şi va striga de veselie din pricina ta” (Ţef. 3:17 – NTR).

Scriptura se încheie cu aceeaşi temă glorioasă. Când a primit viziunea cerească, apostolul Ioan a scris: „Şi am auzit ca un glas de gloată multă… care zicea: «Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.» (…) «Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!» (…) «Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!»” (Apoc. 19:6-9)

Întrebări pentru discuţie

– Ce practici din societatea şi din cultura ta pot duce cu uşurinţă la folosirea abuzivă a darurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu? Cum îi poţi educa pe alţii (în primul rând pe tineri) cu privire la pericolele acestui tip de abuz? Cum le poţi arăta că, prin respectarea principiilor şi legilor date de Dumnezeu, oamenii pot să se bucure de viaţă în mai mare măsură decât dacă ar urma acele obiceiuri şi practici ale societăţii care contravin principiilor Cuvântului lui Dumnezeu?

– În legile civile pe care Dumnezeu i le-a dat lui Israel, există o prevedere specială pentru cei căsătoriţi de curând (Deut. 24:5). Ce mesaj despre caracterul lui Dumnezeu transmite această prevedere?

Deuteronomul 24

5. Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste şi să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, şi să înveselească astfel pe nevasta pe care şi-a luat-o.

Rezumat: Pentru mulţi contemporani, Dumnezeu este doar un exemplu de nobleţe sau un concept util pentru pacea mondială. El nu mai este o Fiinţă personală, faţă de care avem sentimente de dragoste. Totuşi Scriptura subliniază că Dumnezeu este o Fiinţă care iubeşte cu putere. Meditează la efectul pe care îl are această concepţie despre Dumnezeu asupra diferitelor doctrine ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO