Studiul 12

Joi , 22 martie 2012

 

7. Citeşte Ioan 2:1-11. Ce ne spune acest pasaj despre atitudinea lui Isus faţă de căsătorie şi faţă de dragoste? Ce semnificaţie are faptul că El Şi-a dat binecuvântarea asupra acestei sărbători vesele şi prelungite?

Ioan 2

1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo.
2. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.
3. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.”
4. Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.”
5. Mama Lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.”
6. Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţare al iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.
7. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă.” Şi le-au umplut până sus.
8. „Scoateţi acum”, le-a zis El, „şi aduceţi nunului.” Şi i-au adus:
9. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin – el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau) – a chemat pe mire
10. şi i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.”
11. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.

Domnul Isus tocmai Se întorsese din pustia ispitirii, unde băuse singur paharul durerii. El a venit în mijlocul familiei omeneşti pentru a-i oferi paharul binecuvântării şi pentru a sfinţi relaţia de dragoste dintre doi oameni. El a oficiat prima nuntă în Grădina Edenului, iar acum face prima Sa minune. Unde anume? Cu ocazia unui ospăţ de nuntă!

În vremurile biblice, nunta era un ceremonial impresionant. Probabil că, în micul sat Cana, a fost evenimentul anului. Sărbătoarea dura zile în şir. Rabinii şi elevii lor se opreau ca să observe. Toţi invitaţii aduceau daruri şi erau cinstiţi de gazde cu hrană, băutură şi o atmosferă veselă.

Prin urmare, terminarea băuturii nu era un motiv de întristare neînsemnat, ci era o catastrofă. Mama lui Isus vine la El şi Îi prezintă situaţia neprevăzută. Ea nu Îi dă nicio sugestie, dar nici nu rămâne pasivă. Ea vorbeşte cu slujitorii casei şi le dă îndemnul: „Să faceţi orice vă va zice.

După aceea, Isus le cere slujitorilor să umple şase vase mari cu apă. Arheologii spun că, la data aceea, un astfel de vas de piatră avea capacitatea de aproximativ 80 l, ceea ce ar însemna peste 400 l de vin. Auzim apoi exclamaţia de bucurie a nunului, care îl felicită pe mire: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun, şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun, dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum!” (Ioan 2:10)

Dacă 1 l este echivalentul a 5 pahare normale, folosite în general la mesele de nuntă, aceasta înseamnă că au fost peste 2 000 de pahare. Prin urmare, această mică masă de nuntă, dată într-un sătuc din Galileea, a beneficiat de 2 000 de porţii de must de cea mai bună calitate. Isus a oferit, cu ocazia unei nunţi, lucrul cel mai bun pe care-l cunoscuseră oamenii vreodată.

Minunea aceasta vorbeşte despre puterea creatoare a lui Dumnezeu, despre aceeaşi putere care a creat lumea noastră. Puterea aceasta s-a manifestat pentru prima dată în lucrarea îndeplinită de Isus pe pământ tocmai cu ocazia unei nunţi.

Dragostea şi căsătoria sunt, pe bună dreptate, darurile minunate ale lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm însă că Domnul Isus nu a fost niciodată căsătorit, lăsând astfel un exemplu care ne arată că nu toţi trebuie să se căsătorească. Persoanele singure pot trăi din plin şi pot avea o viaţă la fel de rodnică şi de fericită ca şi persoanele căsătorite.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO