Studiul 8

Miercuri , 22 februarie 2012

 

6. Ce adevăr enunţat în Prov. 27:20 influenţează în mod direct înţelegerea grijii faţă de natura creată de Dumnezeu şi a efectelor exploatării resurselor asupra mediului?

Proverbe 27

20. După cum Locuinţa morţilor şi adâncul nu se pot sătura, tot aşa nici ochii omului nu se pot sătura.
 

După cum se afirma şi în declaraţia oficială a bisericii, problemele actuale legate de mediu se datorează în parte „egoismului omului şi dorinţei lui de a acumula tot mai mult printr-o producţie tot mai crescută, prin consumul fără limite şi prin epuizarea resurselor neînlocuibile”. Cu alte cuvinte, oamenii vor să aibă din ce în ce mai mult şi singurul loc de unde pot să obţină ceea ce îşi doresc este pământul. Problema nu este folosirea resurselor naturale, ci faptul că omul nu se satură niciodată, oricât de mult ar avea. Când ai întâlnit ultima oară o persoană care să spună că este mulţumită cu banii pe care îi are?

În acest context, Dumnezeu i-a oferit omului darul Sabatului.

7. Citeşte Ex. 20:8-11 şi Neem. 13:16-19. De obicei studiem aceste pasaje în alte contexte, dar să le studiem de data aceasta în contextul efectului benefic pe care îl are păzirea Sabatului (prin încetarea lucrului, a activităţii de câştigare a banilor şi a activităţii profesionale) asupra mediului.

Exodul 20

8. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
10. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Neemia 13

16. Mai erau şi nişte tirieni, aşezaţi în Ierusalim, care aduceau peşte şi tot felul de mărfuri şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Sabatului şi în Ierusalim.
17. Am mustrat pe mai marii lui Iuda şi le-am zis: „Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceţi, pângărind ziua Sabatului?
18. Oare n-au lucrat aşa părinţii voştri, şi nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta? Şi voi aduceţi din nou mânia Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!”
19. Apoi am poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra, şi să nu se deschidă decât după Sabat. Şi am pus câţiva din slujitorii mei la porţi să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Sabatului.

Sabatul este ziua în care comemorăm faptul că Dumnezeu a creat lumea (iar lucrul acesta ar trebui să fie suficient pentru a ne face conştienţi de modul în care să ne raportăm la ea), dar este şi ziua în care ne oprim din căutarea de a câştiga bani. Când păzim Sabatul, când punem deoparte în mod deliberat a şaptea parte din viaţa noastră, săptămână de săptămână, fără nicio excepţie, ne aducem aminte că viaţa nu înseamnă în primul rând a face bani şi totodată ne ferim de acele ocupaţii care dăunează pământului, atunci când se munceşte exagerat.

Cum te-a ajutat păzirea Sabatului să îţi înfrânezi lăcomia şi dorinţa de a avea mai mult? De câte ori ai fost ispitit să calci Sabatul din dorinţa de câştig?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO