Grija faţă de ceea ce a creat Dumnezeu

Studiul 8

Marti , 21 februarie 2012

 

Problema mediului şi a grijii faţă de natură nu este abordată în Biblie în mod specific şi direct, ca în cazul altor subiecte. Totuşi Biblia ne oferă principiile pe care să le aplicăm în toate domeniile vieţii, inclusiv în problema atitudinii faţă de mediu.

4. Ce principii ne sunt oferite în Matei 22:37-40? Cum ne influenţează ele atitudinea faţă de problemele ecologice, mai ales ţinând cont de faptul că întrebuinţarea greşită a mediului poate avea efecte foarte dăunătoare asupra oamenilor?

Matei 22

37. Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”
38. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
39. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
40. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.”

Încă de la începutul ei, Biblia ne oferă câteva indicii despre chemarea omului de a fi administrator al lucrurilor pe care Dumnezeu i le-a dat pe pământ. Deşi principiile acestea au fost date într-un anumit context, nu avem motive să credem că ele nu ar mai fi valabile astăzi.

5. Ce spune Geneza 2:15? Care trebuia să fie atitudinea omului faţă de natură?

Geneza 2

15. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.
 

Observăm aici o relaţie de reciprocitate. Dumnezeu a creat acest mediu frumos pentru om şi i l-a oferit în dar. Care trebuia să fie atitudinea lui Adam faţă de Grădina Edenului? El trebuia să o lucreze şi să o păzească. Cuvântul tradus aici cu „să o păzească” provine din rădăcina cuvântului ebraic smr, care are sensul de „a veghea”, „a păstra” sau „a ocroti.” Prin urmare, încă de la început, chiar şi în lumea de dinainte de căderea în păcat, Adam era chemat să fie administrator al mediului în care a fost aşezat. Dumnezeu nu i-a spus să îl exploateze, să îl folosească pentru scopurile sale egoiste şi să scoată din el tot ce poate. Dimpotrivă, i s-a spus să lucreze pământul şi să-l protejeze.

Avem motive să credem că acest principiu s-a schimbat? Dacă Adam a primit această însărcinare în lumea neatinsă de păcat, cu cât mai importantă este buna administrare a pământului în lumea distrusă de păcat!

Eşti familiarizat cu problemele de mediu? Eşti preocupat de ele? Cât de importante sunt ele pentru tine? Fii pregătit să-ţi prezinţi răspunsurile la Şcoala de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO