Studiul 5

Luni , 30 ianuarie 2012

 

3. Unde apare pentru prima dată în Scriptură ideea de „sfinţenie”? Gen. 2:3 . Ce semnificaţie are faptul că primul lucru numit sfânt în Biblie este o zi?

Geneza 2

3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Textul acesta ne oferă primul sens al sfinţeniei. Înţelegem din el că un anumit lucru (în acest caz, o zi) este „pus deoparte” sau este separat de celelalte lucruri. Ziua a şaptea nu este diferită de celelalte perioade de timp de douăzeci şi patru de ore care încep şi se termină la apusul soarelui. Ceea ce o face diferită sau „sfântă” este faptul că Dumnezeu a declarat că ea este sfântă. El a pus-o deoparte dintre celelalte zile ale săptămânii.

Cuvântul ebraic folosit aici are sensul de „a sfinţi” sau a „de a declarasfânt.” Prin urmare, sfinţenia implică ideea că lucrul „sfânt” are ceva aparte, are ceva care îl deosebeşte şi îl separă de ceea ce este nesfânt.   

Faptul acesta ne ajută să înţelegem într-o oarecare măsură sfinţenia lui Dumnezeu. El este „aparte” de tot ceea ce este creat. El este distinct şi transcendent, cu mult mai presus de tot ce putem noi să înţelegem. A fi sfânt înseamnă a fi „aparte”, a fi diferit prin ceva special, aşa cum este şi ziua a şaptea.

4. Cum ne ajută următoarele texte să înţelegem sfinţenia lui Dumnezeu în  acest context? Ex. 15:11; 1 Sam. 2:2; Ps. 86:8-10; 99:1-3; Is. 40:25. 

Exodul 15

11. Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă, şi făcător de minuni?

1 Samuel 2

2. Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru.

Psalmul 86

8. Nimeni nu este ca Tine între dumnezei, Doamne, şi nimic nu seamănă cu lucrările Tale.
9. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, şi să dea slavă Numelui Tău.
10. Căci Tu eşti mare şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu.

Psalmul 99

1. Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină.
2. Domnul este mare în Sion şi înălţat peste toate popoarele.
3. Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt!

Isaia 40

25. „Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el? – zice Cel Sfânt.

Sensul acesta al sfinţeniei ne ajută să înţelegem mai bine prăpastia dintre Dumnezeul sfânt şi rasa umană alcătuită din fiinţe nesfinte, păcătoase. Dumnezeu este diferit de noi nu numai pentru că El este Creatorul şi pentru că noi suntem nişte fiinţe create, ci şi pentru că noi suntem nişte fiinţe căzute în păcat. Toate acestea ar trebui să ne ajute să înţelegem mai bine ce a făcut Hristos pentru noi.  

Cu toate că am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, noi suntem radical diferiţi de El. Care sunt deosebirile dintre noi şi El? Cum ne ajută aceste deosebiri să înţelegem că avem nevoie de un Mântuitor? Alcătuieşte o listă cu aceste deosebiri şi adu lista la Şcoala de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO