Studiul 4

Joi , 26 ianuarie 2012

 

7. Ce spune Scriptura cu privire la lucrurile care vor fi descoperite la judecată? Mat. 10:26

Matei 10

26. Aşa că, să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.

Nu trebuie neapărat să fii creştin ca să îţi dai seama că ceva nu este în ordine cu omenirea. Cine nu vede cât de mult am tulburat, ba chiar am distrus ordinea firească a lucrurilor? „Am ţipat când m-am născut şi fiecare zi îmi arată că am avut dreptate”, scria un poet. Cine nu-şi dă seama de acest lucru? Cine nu a aflat din propria experienţă cât de lacomi, de egoişti şi de vicleni pot fi oamenii? Şi cine nu a fost el însuşi lacom, egoist şi rău?

Şi, dacă Dumnezeu este drept, cine dintre noi mai poate sta înaintea Sa? Dacă Domnul cunoaşte chiar şi secretele noastre, faptele noastre ascunse (Ecl. 12:14) şi, cu atât mai mult, faptele făcute în public, atunci ce şansă are chiar şi cel mai evlavios dintre noi în ziua judecăţii, când toate aceste lucruri vor fi date în vileag?

Eclesiastul 12

14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Din fericire însă, Dumnezeul nostru este şi un Dumnezeu al harului. Planul de Mântuire a fost conceput pentru ca fiecare om să poată fi scutit de condamnarea pe care o cere dreptatea lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi harul, am fi nimiciţi cu toţii de dreptatea lui Dumnezeu. Harul este unica noastră speranţă de a ne înfăţişa înaintea unui Dumnezeu drept.

8. Care este solia primului înger din Apocalipsa 14:6,7? Ce descoperim aici despre relaţia dintre dreptatea şi harul lui Dumnezeu? Care sunt asemănările dintre aceste versete şi Geneza 3, în acest sens?

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Geneza 3

1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”
2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”
4. Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,
5. dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.
8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
10. El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
12. Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”
13. Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.”
14. Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână.
15. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
16. Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”
17. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;
18. spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp.
19. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”
20. Adam a pus nevestei sale numele Eva: căci ea a fost mama tuturor celor vii.
21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.
22. Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”
23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat.
24. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.

Îngerul proclamă „Evanghelia veşnică” înainte de a da avertizarea că „a venit ceasul judecăţii”. Aceasta este ordinea normală a lucrurilor, altminteri, judecata ar aşeza întreaga omenire sub condamnare. Nimeni nu ar scăpa pentru că toţi au păcătuit, toţi au călcat Legea lui Dumnezeu. Aici este proclamat harul lui Dumnezeu împreună cu ultimul mesaj de avertizare pentru omenire. Dacă nu ar fi harul, omenirea nu ar primi decât mesajul că Dumnezeu ne va distruge pe toţi şi că nu avem nicio speranţă de scăpare! Din fericire însă, mesajul are la bază „Evanghelia veşnică”.

Ce rol îndeplineşti tu în răspândirea în toată lumea a acestui mesaj despre judecată şi despre har? Ce altceva mai poţi face pentru a contribui la răspândirea lui?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO