Studiul 4

Vineri , 27 ianuarie 2012

 

Cum lucrează împreună harul şi judecata? Iată cum descrie Ellen White relaţia dintre ele:

În timp ce Isus mijloceşte pentru supuşii harului Său, Satana îi acuză înaintea lui Dumnezeu ca fiind călcători ai Legii. Marele amăgitor a căutat să-i aducă la necredinţă, să-i facă să piardă încrederea în Dumnezeu, să-i despartă de dragostea Sa şi să-i facă să calce Legea. Acum, el arată către raportul vieţii lor, la defectele lor de caracter, la lipsa lor de asemănare cu Hristos, lucru care L-a dezonorat pe Răscumpărătorul lor, la toate păcatele pe care el i-a ispitit să le săvârşească şi, din cauza aceasta, el îi
pretinde ca supuşi ai lui.

Isus nu le scuză păcatele, dar arată către pocăinţa lor, către credinţa lor şi, cerând iertare în favoarea lor, Îşi înalţă mâinile străpunse înaintea Tatălui şi a îngerilor sfinţi, spunând: Îi cunosc pe nume, i-am săpat pe palmele Mele.” – Tragedia veacurilor, pag. 484

Întrebări pentru discuţie

Ce rol îndeplineşte harul la judecată? Cum îi numeşte Ellen White pe copiii credincioşi ai lui Dumnezeu şi de ce este lucrul acesta important? Ai convingerea că te afli în categoria de oameni descrisă aici?
Imaginează-ţi că te afli înaintea lui Dumnezeu şi că sunt expuse toate faptele tale, bune sau rele. Cum te simţi? Ai putea să stai înaintea Sa pe baza faptelor bune făcute din cele mai sincere şi mai curate motive? Sunt suficiente pentru a te recomanda înaintea Sa? Înţelegi nevoia ta după har?
În ce capcană spirituală putem cădea crezând că faptele noastre nu contează, întrucât suntem mântuiţi prin har? Cum o putem evita?
Oamenii fac uneori referire la „harul ieftin.” Dar nu există har ieftin. Harul nu este ieftin, ci gratuit! Ieftină este convingerea unora că pot revendica harul şi pot face din el o scuză pentru păcat. Ce astfel de concepţii greşite întâlnim în lumea creştină sau chiar în biserica noastră?

Rezumat: Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptăţii, iar dreptatea cere să se facă o judecată. Domnul nostru este şi un Dumnezeu al harului. Este esenţial ca noi, adventiştii de ziua a şaptea, care proclamăm cele trei solii îngereşti, să înţelegem aceste adevăruri şi ceea ce ne descoperă ele despre Dumnezeul nostru.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO