Studiul 3

Duminica , 15 ianuarie 2012

 

1. Ce ne spune Pavel în Romani 5:8?

Romani 5

8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi

La cruce, Dumnezeu triumfă asupra vrăjmaşului – e adevărat, în modul cel mai umilitor şi mai greu de imaginat posibil. Dragostea, dreptatea şi mila se contopesc într-un singur act dinamic. Dumnezeu îi iartă pe păcătoşi, plătind prin Sine preţul păcatului şi încorporând în propria Sa suferinţă pedeapsa pentru păcat. Pe Calvar, Dumnezeu ne arată cât de mare este preţul iertării.

Hristos nu a murit pentru ca în inima lui Dumnezeu să se nască dragostea – dragostea Tatălui este motivul, şi nu rezultatul jertfei Sale de ispăşire (Ioan 3:16,17). Hristos nu S-a oferit ca jertfă de ispăşire pentru a-L convinge pe Tatăl să iubească nişte fiinţe pe care altădată le ura. Moartea lui Hristos nu a dat naştere la o dragoste care nu exista, ci ea a fost o manifestare a dragostei care a existat dintotdeauna în inima lui Dumnezeu. Nu a fost niciodată necesar ca Domnul Isus să Îl convingă pe Tatăl să ne iubească. Observă de câte ori este subliniat acest adevăr în Ioan 3:16,17; 16:26,27.

Ioan 3
 
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

Ioan 16

26. În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.
27. Căci Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu.

Dar noi am pierdut o mare parte din cunoaşterea lui Dumnezeu, împotriva căruia am păcătuit. Ni se pare că nu avem pentru ce să ne pocăim; noi nu ne dăm seama cât de mult L-am ofensat pe Dumnezeu prin păcatele noastre şi nu mai înţelegem cât de rău este păcatul în realitate. Religia modernă nu mai pune atât de mult accent pe repulsia faţă de păcat şi, dacă păcatul nu ne mai deranjează, ne este tot mai greu să acceptăm că el stârneşte mânia unui Dumnezeu Sfânt.

2. Ce spune Pavel în Romani 1:18 despre mânia lui Dumnezeu?

Romani 1

18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.

Un aspect surprinzător al Evangheliei este acela că Dumnezeu este atât biruitor asupra păcatului nostru, cât şi victimă a lui. De aceea, Dumnezeul nostru sfânt poate să-Şi păstreze legământul cu cei care l-au încălcat. Dragostea Sa nu Îl determină să manifeste îngăduinţă faţă de păcat şi faţă de rău, ci să îl înfrângă complet. El Se împotriveşte păcatului şi răului tocmai pentru că El este dragoste şi pentru că aceste realităţi îi corup şi îi distrug pe copiii Săi preaiubiţi. Moartea îndurată de Fiul lui Dumnezeu pe cruce este preţul pe care El îl plăteşte datorită faptului că a luat păcatul în serios, păstrându-Şi totodată dragostea faţă de păcătoşi.

Cu câtă seriozitate priveşti păcatul din viaţa ta? Cum îţi dai seama că priveşti păcatul cu seriozitate?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO