Studiul 3

14 ianuarie 2012

 

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Romani 1:18; Geneza 3:15; Romani 16:20; 1 Petru 1:18,19; Marcu 10:32-45; Matei 27:46.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda! (Apocalipsa 5:12)

Gândul central: Dumnezeu este singurul nostru Creator şi este, totodată, Răscumpărătorul nostru.

Strâns legat de rolul de Creator al lui Dumnezeu este rolul Său de Răscumpărător al nostru. Păcatul este atât de rău, atât de fatal, atât de ostil faţă de lumea creată, încât numai Creatorul Însuşi putea rezolva această problemă. Şi a rezolvat-o în persoana Domnului Isus Hristos.

Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos” (Efes. 2:13). Noi, păcătoşii, putem fi mântuiţi prin Domnul şi putem fi „apropiaţi” de El numai prin harul Său manifestat la cruce, şi nu prin fapte sau prin ceea ce am putea face noi. Hristos a îndurat mânia lui Dumnezeu pentru ca niciunul dintre noi să nu fie nevoit vreodată să o îndure. În esenţă, acesta este Planul de Mântuire.

De asemenea, Pavel îi scrie bisericii din Corint că „propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:18). Crucea pare atât de absurdă pentru mintea omenească: Dumnezeul infinit, Creatorul sfânt, Se oferă ca jertfă de dragul unor fiinţe ticăloase, ba chiar de dragul unor duşmani declaraţi ai Lui, luând asupra Sa pedeapsa pentru păcatele lor, pentru ca ei să nu sufere acea pedeapsă! Greu de înţeles. Ispăşirea este un subiect atât de adânc, atât de dificil, atât de profund, încât îl putem pricepe numai în mică măsură. Dincolo de aceasta, mintea noastră se blochează şi tot ce putem face este să ne închinăm înaintea Domnului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO