Studiul 1

Duminica , 1 ianuarie 2012


Sistemul de dogme al vechilor evrei era strict monoteist, recunoscând existenţa unui singur Dumnezeu adevărat (mono înseamnă „unul”, iar teist provine dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă „Dumnezeu”). Poziţia aceasta apare constant în Vechiul Testament. Există un singur Dumnezeu, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, şi nu mulţimea de zei în care credeau naţiunile şi popoarele învecinate. În acest sens, religia Bibliei era unică.

1. Ce spune Dumnezeu despre Sine în Ex. 3:13-15? Ce aluzie fac aceste versete la unitatea Dumnezeirii?

Exodul 3

13. Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: „Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi”; şi mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” Ce le voi răspunde?”
14. Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.”
15. Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.”

Unitatea aceasta este amintită şi în Deut. 6:4, un text pe care evreii îl numesc Shema. El a primit acest nume deoarece versetul începe cu shema, cuvânt care înseamnă „ascultă”. Declaraţia aceasta conţine unul dintre cele mai mari adevăruri despre Dumnezeu, iar poporul Israel a primit porunca de a crede acest adevăr şi de a-l transmite mai departe copiilor.

Deuteronomul 6

4. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.

2. Compară Marcu 12:29 cu Geneza 2:24. Ce semnificaţie poate avea faptul că în ambele texte apare cuvântul „un”?

Marcu 12

29. Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn”;

Geneza 2

24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.

În ambele texte, apare cuvântul echad, care înseamnă „unu”, „un singur…”. Acest cuvânt poate avea sensul de un singur element, dar poate desemna şi o unitate complexă. Aici se face referire la unitatea dintre mai multe părţi distincte. Potrivit cu Geneza 2:24, bărbatul şi femeia trebuie să fie „unul” (echad), după cum Dumnezeu este „Unul”.

3. Ce spune Noul Testament despre unitatea Dumnezeirii? Iacov 2:19; 1 Cor. 8:4.

Iacov 2

19. Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară!

1 Corinteni 8

4. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol este totuna cu nimic şi că nu este decât un singur Dumnezeu.

Cum ne ajută concepţia că Dumnezeu este unul singur să evităm capcanele oricărei forme de idolatrie? De ce trebuie să ne închinăm numai Domnului? Cum poţi îndepărta din viaţa ta orice „idol”?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO