Studiul 1

31 decembrie 2011

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte Deuteronomul 6:4; Filipeni 2:6; Matei 28:19; Geneza 1:26,27; Ioan cap. 14 – 16.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.” (Iuda vers. 20,21)

Gândul central: Scriptura conţine referiri şi aluzii la Dumnezeire şi la unitatea Dumnezeirii.

Cuvântul Trinitate nu apare în Biblie, dar învăţătura despre Trinitate apare în mod clar. Doctrina Trinităţii – există un singur Dumnezeu, o unitate a trei Persoane coexistând din veşnicie – este crucială, deoarece ea răspunde la întrebări precum: Cine este Dumnezeu? Cum este El? Cum acţionează El şi care este relaţia Lui cu omenirea? Mai mult decât atât, ea arată divinitatea lui Hristos, un aspect esenţial pentru Planul de Mântuire.

În Scriptură, există trei tipuri distincte, dar înrudite, de dovezi referitoare la Trinitate sau la tri-unitatea lui Dumnezeu: (1) dovezile despre unitatea Dumnezeirii, despre faptul că Dumnezeu este Unul singur; (2) dovezile existenţei a trei Persoane care sunt Dumnezeu; (3) aluziile la Trinitate.

Distincţia pe care o face Biblia între Dumnezeu Tatăl, Domnul Hristos şi Duhul Sfânt trebuie înţeleasă ca fiind un mod de a exprima cum este Dumnezeu, deşi trebuie să admitem că acest lucru este dificil de cuprins cu mintea omenească decăzută. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt sunt egali, dar nu identici sau interschimbabili.

Punctul fundamental de doctrină numărul 2 afirmă: „Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate a trei Persoane coexistând din veşnicie.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO