Studiul 2

Marti , 4 octombrie 2011

3. În afară de faptul că-şi apără apostolatul, ce altceva mai accentuează Pavel în salutul din introducerea Epistolei către galateni? Compară Gal. 1,3-5 cu Efes. 1,2; Fil. 1,2 şi Col. 1,2.

Galateni 1

3. Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!
4. El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.
5. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Efeseni 1

2. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.

Filipeni 1

2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Coloseni 1

2. către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos care sunt în Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.

Una dintre trăsăturile unice ale epistolelor lui Pavel este modul în care el asociază cuvintele har şi pace în formulele de salut. Prin alăturarea acestor două cuvinte, el modifică formulele de salut cele mai utilizate la data aceea în lumea greacă şi iudaică. Acolo unde un grec din vremea lui ar fi scris „Salutare!” (charein), Pavel scrie „Har”, cuvânt care în greacă sună asemănător (charis). Lângă acest cuvânt, el adaugă salutul iudaic „Pace!”.

Asocierea acestor două cuvinte nu este întâmplătoare. Dimpotrivă, ele sintetizează mesajul Evangheliei sale. (De altfel, Pavel foloseşte aceste două cuvinte mai des decât oricare alt scriitor al Noului Testament.) Harul şi pacea nu vin de la Pavel, ci de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Hristos.

4. Ce aspecte ale Evangheliei sunt amintite de Pavel în Gal. 1,1-6?

Galateni 1

1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos şi prin Dumnezeu Tatăl care L-a înviat din morţi,
2. şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, către bisericile Galatiei:
3. Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!
4. El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.
5. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
6. Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie.

Deşi spaţiul redus din introducere nu îi permite lui Pavel să vorbească în detaliu despre Evanghelie, el reuşeşte să transmită mesajul ei esenţial în numai câteva fraze scurte. Care este adevărul central pe care se întemeiază Evanghelia? Potrivit lui Pavel, acest adevăr nu este legat de ascultarea noastră de Lege (idee pe care o trâmbiţau adversarii lui). Dimpotrivă, Evanghelia se întemeiază pe ceea ce a făcut Hristos pentru noi prin moartea Sa pe cruce şi prin învierea Sa din morţi. Moartea şi învierea Sa au
făcut ceea ce noi singuri nu puteam face niciodată. Ele au înfrânt puterea păcatului şi a morţii, eliberându-i pe urmaşii Săi de sub puterea răului care îi ţine captivi pe atât de mulţi.

Meditând la vestea minunată a harului şi a păcii pe care Dumnezeu ni le-a oferit prin Hristos, Pavel izbucneşte într-un strigăt de laudă, care apare în versetul 5.

Folosind aproximativ tot atâtea cuvinte câte a folosit Pavel în Gal. 1,1-5, scrie un paragraf în care să prezinţi esenţa Evangheliei, aşa cum o vezi tu. Adu acest paragraf cu tine la Şcoala de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO