„Unde sunt acum părinţii voştri?”

Studiul 10

Miercuri , 31 august 2011

Reconstruirea Templului a durat aproximativ doisprezece ani. Ezra 5,1.2 declară că Zaharia era unul dintre „prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau”. La fel ca Hagai, Ezra pune accent pe slava care avea să locuiască în acest Templu.

Ezra 5

1. Prorocii: Hagai, prorocul, şi Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda şi la Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel.
2. Atunci Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat şi au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Şi împreună cu ei erau şi prorocii lui Dumnezeu, care-i ajutau.

Totuşi, făgăduinţele nu sunt necondiţionate. Oamenii au putere de alegere şi trebuie să decidă singuri dacă ascultă de Domnul şi dacă fac ceea ce El porunceşte, nu cu scopul de a fi mântuiţi, ci cu scopul de a arăta care sunt roadele sau beneficiile mântuirii.

Libertatea omului este un adevăr despre care Biblia nu vorbeşte în mod direct. Oamenii sunt liberi să aleagă cui vor să slujească şi să i se închine. Împlinirea făgăduinţelor depinde de deciziile pe care le iau oamenii. Biblia este plină de făgăduinţe minunate pentru toţi cei care Îl caută cu credincioşie pe Dumnezeu şi care Îi slujesc.

6. Citeşte Zaharia 1,1-6. Care este tema acestui pasaj? Ce aflăm despre realitatea libertăţii noastre de alegere?

Zaharia 1

1. În luna a opta, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:
2. „Domnul S-a mâniat foarte tare pe părinţii voştri.
3. Spune-le, dar: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul oştirilor, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor.
4. Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le vorbeau prorocii de mai înainte, zicând: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele!”, dar n-au ascultat şi n-au luat aminte la Mine, zice Domnul.
5. Unde sunt acum părinţii voştri? Şi puteau prorocii să trăiască veşnic?
6. Totuşi cuvintele Mele şi poruncile pe care le dădusem slujitorilor Mei prorocii ca să le vestească n-au atins ele pe părinţii voştri? Şi atunci ei s-au întors şi au zis: „Domnul oştirilor ne-a făcut cum hotărâse să ne facă, după căile şi faptele noastre!”

Cuvintele cele mai mişcătoare din pasaj se găsesc în versetul 5: „Unde sunt acum părinţii voştri?” Cu alte cuvinte: Învăţaţi din greşelile înaintaşilor voştri, nu faceţi ce au făcut ei! Învăţaţi din trecut, învăţaţi din evenimentele istorice!

De aici derivă importanţa lucrării pastorului. Pastorul poate îndrepta atenţia oamenilor spre călăuzirea Domnului, spre făgăduinţele Sale şi spre condiţiile acestor făgăduinţe. Predicarea Cuvântului nu trebuie să genereze confuzii sau controverse; ea trebuie să Îl aibă în centru pe Hristos, să arate spre lucrarea Domnului în favoarea noastră, spre ceea ce Se oferă să facă pentru noi şi spre ceea ce va face pentru noi, cu condiţia ca noi să venim la El prin credinţă şi pocăinţă. Acesta este mesajul principal al lui Zaharia din acest pasaj: Pocăiţi-vă, întoarceţi-vă de la căile voastre rele, învăţaţi din trecut şi puneţi-vă speranţa în Dumnezeu şi în făgăduinţele Sale! Tot la fel, astăzi, în lumina descoperirii semnificaţiei Sanctuarului şi a slujbelor lui (viaţa şi moartea Domnului Isus, lucrarea Sa de Mare-Preot), ar trebui să venim la Domnul şi să ne închinăm Lui cu o atitudine de credinţă, de pocăinţă şi de ascultare. Ascultarea nu ne poate mântui, dar mântuirea nu este posibilă fără ea, chiar dacă ascultarea noastră nu este lipsită de omenescul din noi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO