Studiul  9

Vineri , 26 august 2011


Ellen G. White, Profeţi şi regi, capitolele „Chemarea lui Isaia”, „Ezechia”, „Izbăvirea de sub puterea Asiriei”, „Manase şi Iosia” şi „Ieremia”.

În zilele lui Isaia, cunoştinţa spirituală a omenirii era întunecată printr-o înţelegere greşită a lui Dumnezeu. […]

Pierzând din vedere caracterul adevărat al lui Iehova, israeliţii erau fără scuză. Dumnezeu li Se descoperise adeseori ca fiind «îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi credincioşie» (Ps. 86,15).” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pag. 311, 312

În viziunea pe care Isaia a primit-o în curtea Templului, i s-a dat o imagine clară a caracterului Dumnezeului lui Israel. «Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt», i Se arătase într-o măreţie strălucită; cu toate acestea, prorocul a fost făcut să înţeleagă natura plină de milă a Domnului lui.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pag. 314

Întrebări pentru discuţie

1. Prezentaţi răspunsurile la întrebarea finală din secţiunea de miercuri. Care sunt „lucrurile bune” din care ne putem face idoli? Cum putem să ne dăm seama că un anume lucru s-a transformat într-un idol pentru noi?

2. Meditaţi la tema abordată în secţiunea de joi. Oamenii veneau la Templul Domnului şi se închinau acolo (vezi Ier. 7,4), dar totodată faptele lor erau contrare Cuvântului descoperit al lui Dumnezeu. Cum ne putem feri de această capcană? De ce este atât de importantă ascultarea de Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu? Cum ne protejează ea de amăgiri?

3. Gândiţi-vă la serviciile divine din biserica voastră locală. Când veniţi la biserică, sunteţi conştienţi de măreţia lui Dumnezeu, de păcătoşenia voastră şi de nevoia noastră de har? Dacă nu, ce schimbări sunt necesare pentru ca toată biserica să aibă experienţa lui Isaia (vezi secţiunea de luni)? De ce este lucrul acesta important?

4. Ce lucruri pe care le facem nu ne sunt de niciun folos? Cât timp pierdem cu lucruri care, în ele însele, sunt zadarnice, nefolositoare? Cum am putea să folosim mai bine timpul limitat de care dispunem?

Ieremia 7

4. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: „Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!”
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO