„Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului…!”

Studiul 9

Joi , 25 august 2011

Spiritualitatea regatului din Sud, al lui Iuda, a cunoscut unele suişuri şi coborâşuri, unele perioade de reformă şi altele de apostazie făţişă. Chiar şi în vremurile de criză spirituală, a existat o formă de evlavie şi de închinare exterioară, dar pe care Domnul nu a putut să o accepte. Cât de atenţi trebuie să fim ca să nu cădem în această capcană!

6. Ce temă se repetă în Ieremia 7,1-10? Cum putem aplica la viaţa noastră principiile prezentate aici?

Ieremia 7

1. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului:
2. „Şezi la poarta Casei Domnului, vesteşte acolo cuvântul acesta şi spune: „Ascultaţi cuvântul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului!
3. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta.
4. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: „Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!”
5. Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii,
6. dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră,
7. numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie.
8. Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare care nu slujesc la nimic.
9. Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!…
10. Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, şi ziceţi: „Suntem izbăviţi!”… ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni!

Citeşte în mod special versetul 4. Într-un anumit sens, cei care rosteau aceste cuvinte aveau dreptate. Era într-adevăr „Templul Domnului”, locul în care trebuia să locuiască Numele Său, locul unde era respectat sistemul de jertfe – instituit de Dumnezeu Însuşi –, locul unde erau prezentate marile adevăruri ale jertfei, ale mântuirii, curăţirii şi judecăţii. Iar ei erau poporul legământului! Dumnezeul lor era Dumnezeul adevărat. La nivel colectiv, ei aveau mai multă lumină şi mai mult adevăr decât vecinii lor păgâni. Deşi lucrurile acestea nu pot fi contestate, Domnul nu era satisfăcut de ei şi de închinarea lor. Pentru El, cuvintele „acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului” sunt nişte „nădejdi înşelătoare” sau, în versiunea Noua Traducere a Bibliei, nişte „cuvinte înşelătoare”. Templul era într-adevăr al Domnului, dar oamenii credeau că, prin simpla venire la Templu şi prin închinarea în el, erau ocrotiţi, mântuiţi şi că făceau tot ce era necesar.

Ca adventişti de ziua a şaptea, suntem şi noi în pericolul de a face aceeaşi greşeală ca oamenii descrişi mai sus? Cum am putea cădea într-o amăgire asemănătoare? În ce „cuvinte înşelătoare” ne-am putea încrede? Ce cuvinte (deşi adevărate) ne-ar putea duce la aceeaşi încumetare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO