Studiul 5

Joi , 28 iulie 2011

5. Ce principiu fundamental desprindem din 1 Sam. 15,22, privitor la semnificaţia adevăratei închinări, şi ce greşeală este arătată? Cum ne putem feri de greşeala aceasta?

1 Samuel 15

22. Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.

Samuel rosteşte această avertizare pentru Saul, primul rege al lui Israel, care pornise pe panta descendentă a apostaziei. Saul ar fi trebuit să atace şi să nimicească (cuvântul ebraic are semnificaţia de „a destina nimicirii”) orice făptură omenească şi orice animal.

Prin Israel, Dumnezeu dorea să aducă pedeapsa asupra amaleciţilor, o naţiune nelegiuită, a căror nimicire o amânase timp de aproximativ trei secole.

În ciuda faptului că i se spusese clar ce trebuia să facă, Saul nu a ascultat (1 Samuel 15,1-21) şi acum avea să culeagă consecinţele faptelor lui. Răspunsul dat de Samuel în versetele 22 şi 23 ne ajută să înţelegem mai bine ce este închinarea adevărată.

1 Samuel 15

1. Samuel a zis lui Saul: „Pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul Lui, peste Israel: ascultă, dar, ce zice Domnul.
2. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, când i-a astupat drumul la ieşirea lui din Egipt.
3. Du-te acum, bate pe Amalec şi nimiceşte cu desăvârşire tot ce-i al lui; să nu-i cruţi, şi să omori bărbaţii şi femeile, copiii şi pruncii, cămilele şi măgarii, boii şi oile.”
4. Saul a adunat poporul şi l-a numărat la Telaim: erau două sute de mii de oameni pedeştri şi zece mii de oameni din Iuda.
5. Saul a mers până la cetatea lui Amalec şi a pus nişte oameni la pândă în vale.
6. Şi a zis cheniţilor: „Duceţi-vă, plecaţi şi ieşiţi din mijlocul lui Amalec, ca să nu vă prăpădesc împreună cu el; căci voi v-aţi purtat cu bunăvoinţă faţă de copiii lui Israel, când s-au suit din Egipt.” Şi cheniţii au plecat din mijlocul lui Amalec.
7. Saul a bătut pe Amalec, de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului.
8. A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, şi a nimicit cu desăvârşire tot poporul, trecându-l prin ascuţişul sabiei.
9. Dar Saul şi poporul au cruţat pe Agag şi oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii graşi şi tot ce era mai bun; n-a vrut să le nimicească cu desăvârşire, şi au nimicit numai tot ce era prost şi nebăgat în seamă.
10. Domnul a vorbit lui Samuel şi i-a zis:
11. „Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele.” Samuel s-a mâhnit şi toată noaptea a strigat către Domnul.
12. S-a sculat dis-de-dimineaţă ca să se ducă înaintea lui Saul. Şi au venit şi i-au spus: „Saul s-a dus la Carmel şi iată că şi-a înălţat un semn de biruinţă, apoi s-a întors şi, trecând mai departe, s-a coborât la Ghilgal.”
13. Samuel s-a dus la Saul, şi Saul i-a zis: „Fii binecuvântat de Domnul! Am păzit cuvântul Domnului.”
14. Samuel a zis: „Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele şi mugetul acesta de boi pe care-l aud?”
15. Saul a răspuns: „Le-au adus de la amaleciţi, pentru că poporul a cruţat oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău; iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârşire.”
16. Samuel a zis lui Saul: „Stai, şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul astă-noapte.” Şi Saul i-a zis: „Vorbeşte.”
17. Samuel a zis: „Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel şi nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel?
18. Domnul te trimisese, zicând: „Du-te şi nimiceşte cu desăvârşire pe păcătoşii aceia, pe amaleciţi; războieşte-te cu ei până îi vei nimici.”
19. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?”
20. Saul a răspuns lui Samuel: „Am ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvârşire pe amaleciţi;
21. dar poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal.”
22. Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.
23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.”

1. Dumnezeu primeşte mai degrabă inimile, decât jertfele noastre. (Oamenii care se predau pe ei înşişi, aduc şi jertfe.)

2. Ascultarea Îi este mai plăcută decât jertfele. (Ascultarea este modul prin care dovedim că înţelegem semnificaţia jertfelor.)

3. Încăpăţânarea, îndârjirea de a face ceea ce vrem noi, este idolatrie, deoarece, de fapt, ne închinăm nouă, dorinţelor şi opiniilor noastre.

Ascultă vocea Duhului Sfânt în timp ce îţi pui următoarele întrebări: În ce aspecte din viaţa mea aleg să mă ghidez după dorinţele şi opiniile mele şi nu după voia lui Dumnezeu? Cum pot aplica învăţăturile de astăzi la experienţa închinării mele?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO