Studiul 5

Vineri , 29 iulie 2011

Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolele „Păcatul lui Nadab şi Abihu” şi „Încumetarea lui Saul”.

Dumnezeu a rostit un blestem asupra acelora care se depărtează de poruncile Lui şi care nu fac nicio deosebire între ce este profan şi ce este sfânt.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 360

Încumetarea lui fatală [a lui Saul] trebuie să fie pusă pe seama unei vrăjitorii satanice. Saul manifestase mult zel pentru desfiinţarea idolatriei şi a vrăjitoriei; totuşi, în neascultarea sa faţă de porunca divină, era călăuzit de acelaşi duh al împotrivirii faţă de Dumnezeu şi dominat în fapt de Satana la fel ca vrăjitorii, iar cu prilejul mustrării sale, el adăugă la răzvrătire şi încăpăţânarea. N-ar fi putut aduce o ofensă mai gravă Duhului lui Dumnezeu, nici dacă s-ar fi unit pe faţă cu cei care se închinau la idoli.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 635

Întrebări pentru discuţie

1. De ce este atât de important să Îl păstrăm pe Domnul Hristos în centrul închinării noastre? Ce alte lucruri pot ajunge să Îi ia locul? E oare posibil ca, deşi rostim Numele Domnului şi Îl lăudăm în cântările noastre, să ne închinăm de fapt la altceva?

2. Putem fi ipocriţi în închinare? Cum ne purtăm în afara bisericii şi cum ne purtăm în biserică? Categoric, nimeni nu este desăvârşit, dar nu este normal ca viaţa noastră să corespundă închinării pe care o practicăm? Din nefericire, unii oameni vin la biserică, „se închină”, apoi pleacă acasă şi abuzează de partenerii de viaţă şi de copiii lor sau au un alt comportament greşit. Cum reuşesc aceste comportamente să anuleze închinarea?

3. Reciteşte textul de memorizat şi analizează-l în contextul temei închinării. Cum ne putem feri de pericolele prezentate în acest pasaj?

4. Cum putem să învăţăm să ne închinăm şi să ne predăm Domnului cu adevărat? Cum ne putem apropia de Domnul în momentele de studiu şi rugăciune?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO