„Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc!”

Studiul 3

Miercuri , 13 iulie 2011

5. Ce vrea să spună Exodul 31,13? De ce este important pentru noi? Ce înseamnă să Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne sfinţească? Cum putem experimenta în viaţa noastră acest proces al sfinţirii?

Exodul 31

13. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.

Creaţiunea, răscumpărarea şi sfinţirea sunt strâns legate între ele. Creaţiunea este temelia celorlalte două teme (întrucât fără ea, nu ar exista niciun om care să aibă nevoie de răscumpărare şi de sfinţire). Însă, în starea noastră decăzută, creaţiunea nu este suficientă; avem nevoie de răscumpărare, de făgăduinţa iertării păcatelor noastre. Fără ea, am fi nimiciţi pentru totdeauna şi am înceta să mai existăm.

Strâns legată de răscumpărare este tema sfinţirii, procesul prin care creştem în sfinţenie şi în har. Cuvântul tradus cu „sfinţesc” în Exodul 31,13, provine din aceeaşi rădăcină ca şi cuvântul „sfinţeşti”, folosit în Exodul 20,8 şi cuvântul „a sfinţit-o” din Exodul 20,11 (vezi şi Gen. 2,3 unde se spune că Dumnezeu „a sfinţit” ziua a şaptea). În toate aceste versete, rădăcina qds înseamnă „a fi sfânt”, „a pune deoparte ca sfânt”, „a fi dedicat ca lucru sfânt”.

Exodul 31

13. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.

Exodul 20

8. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Geneza 2

3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Dumnezeu a chemat poporul Israel şi l-a pus deoparte ca popor sfânt, care să fie lumina lumii. Hristos i-a chemat pe ucenicii Săi la misiunea de răspândire a Evangheliei în toată lumea. Pentru îndeplinirea ei, sunt esenţiale sfinţenia şi caracterul celor care duc solia în lume. Evanghelia nu înseamnă doar că nu mai suntem condamnaţi pentru păcatele noastre. După cum am văzut ieri, ea înseamnă că suntem eliberaţi din sclavia păcatelor. Ea înseamnă că devenim oameni noi în Hristos şi martori ai puterii lui Dumnezeu de a schimba.

6. Ce ne spune Pavel în 2 Corinteni 5,17? Ce legătură există între acest text şi temele creaţiunii, răscumpărării şi Sabatului?

2 Corinteni 5

17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Cum ne ajută închinarea din Sabat să ne concentrăm atenţia asupra acestor teme?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO