Odihnă în răscumpărarea Sa

Studiul 3

Joi , 14 iulie 2011

Creaţiunea, răscumpărarea şi sfinţirea – pe toate le avem prin Hristos şi toate sunt simbolizate, într-un mod special, prin binecuvântările Sabatului.

7. Citeşte invitaţia lui Isus la odihnă din Matei 11,28-30. Ce legătură există între această invitaţie şi Sabat?

Matei 11

28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.

Odihna oferită de Isus includea odihnă emoţională, psihică şi spirituală pentru cei împovăraţi de păcat, vinovăţie şi teamă. În afară de nevoia elementară după odihnă fizică, oamenii au nevoie în aceeaşi măsură ca mintea şi spiritul să aibă un răgaz – să se odihnească de poverile şi de stresul vieţii zilnice. Dumnezeu a pus deoparte Sabatul tocmai cu acest scop! Studiile arată că productivitatea la locul de muncă este mai ridicată, dacă angajaţii se bucură de o zi de odihnă săptămânală. Întreruperea rutinei din timpul săptămânii măreşte agerimea minţii şi rezistenţa fizică. Mai mult, Sabatul ne oferă bucuria anticipării activităţilor din săptămâna care urmează, combătând astfel plictiseala şi surmenajul.

Oricine poate pretinde că se odihneşte în Hristos, însă Sabatul este o manifestare concretă şi fizică a acestei odihne. Sabatul este un simbol al odihnei adevărate primite prin El, prin mântuirea oferită de El.

De asemenea, Sabatul ne oferă şansa odihnei emoţionale. Datorită lui, reuşim să ne găsim identitatea: suntem oameni creaţi după chipul lui Dumnezeu şi suntem ai Lui, pentru că El ne-a făcut.

Căsătoria este darul oferit de Dumnezeu în Eden pentru a satisface nevoia omului după părtăşie în plan orizontal, iar Sabatul este darul Său care satisface nevoia omului după părtăşie pe vertical, cu Creatorul său.

Sabatul ne arată ce putem deveni prin lucrarea de restaurare îndeplinită de Hristos. El ne dă speranţă pentru viitor – speranţa în odihna veşnică, necurmată. Dar, mai mult decât orice altceva, el ne împlineşte nevoia cea mai importantă dintre toate: nevoia de a ne închina la ceva sau Cuiva. În marea Sa înţelepciune, Dumnezeu ne-a dat Sabatul ca zi de închinare, ca zi în care să-I aducem laudă şi să-L onorăm.

De care poveri apăsătoare ai vrea să scapi? Cum poţi să le laşi în grija Sa? Cum te poate ajuta închinarea din timpul Sabatului să îţi formezi deprinderea de a te odihni în Domnul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO