Studiul 4

Miercuri , 20 aprilie 2011

6. Cum este înfăţişat în Geneza 37,12-25 contrastul dintre bine şi rău, dintre nevinovăţie şi răutate?

Geneza 37

12. Fraţii lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor.
13. Israel a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el.
14. Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, şi vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoşi şi dacă oile sunt bine; şi adu-mi veşti.” L-a trimis astfel din valea Hebronului şi Iosif a ajuns la Sihem.
15. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: „Ce cauţi?”
16. „Caut pe fraţii mei”, a răspuns Iosif; „spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?”
17. Şi omul acela a zis: „Au plecat de aici; căci i-am auzit spunând: „Haidem la Dotan.” Iosif s-a dus după fraţii săi şi i-a găsit la Dotan.
18. Ei l-au zărit de departe şi, până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare.
19. Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de vise!
20. Veniţi acum să-l omorâm şi să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visele lui.”
21. Ruben a auzit lucrul acesta şi l-a scos din mâinile lor. El a zis: „Să nu-i luăm viaţa!”
22. Ruben le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge; ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustiu şi nu puneţi mâna pe el.” Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor şi să-l aducă înapoi la tatăl său.
23. Când a ajuns Iosif la fraţii săi, aceştia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriţă, pe care o avea pe el.
24. L-au luat şi l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea.
25. Apoi au şezut să mănânce. Ridicându-şi ochii, au văzut o ceată de ismaeliţi venind din Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător şi smirnă, pe care le duceau în Egipt.

Fraţii lui Iosif nu numai că au făcut planuri pentru uciderea lui, ci s-au gândit dinainte şi ce minciună să-i spună tatălui lor: „Vai, tată! Ne pare atât de rău. Am găsit haina asta. Este cumva a lui Iosif? Poate că l-a prins o fiară sălbatică şi l-a sfâşiat.” Este greu să ne imaginăm cum de au putut să aibă atâta ură faţă de fratele lor şi să comită asemenea fapte!

7. Ce gest al fraţilor lui Iosif ne atrage atenţia? Geneza 37,23

Când l-au zărit venind spre ei, primul lucru de care şi-au amintit au fost visele, fapt care le-a stârnit şi mai mult ura. Şi s-au hotărât să afle chiar atunci, o dată pentru totdeauna, ce se va alege de visele lui. Este interesant de observat că primul lor gest a fost să-l dezbrace de haină. Textul ebraic arată clar că au vorbit despre ea şi subliniază că Iosif o „avea pe el”.Mânia lor s-a aprins şi mai tare când l-au văzut îmbrăcat în haina pestriţă.

Observăm aici că fraţii încearcă să distrugă tot ce le-a provocat mânie şi ură. Pentru ei, haina aceasta simboliza tot ce urau ei la fratele lor, tot ce era bun în el şi tot ce era rău în ei. Probabil că l-au dezbrăcat de ea cu multă satisfacţie şi bucurie! Fără această haină, care era pentru ei simbolul superiorităţii lui Iosif, fratele lor li s-a părut mic şi neajutorat, şi nu un mare conducător în faţa căruia, după visele lui, aveau să se plece.

Observă cât de iraţionale sunt faptele fraţilor lui Iosif şi cât de mult s-au lăsat stăpâniţi de emoţii. Cât de des ne lăsăm şi noi în voia emoţiilor şi facem fapte iraţionale? Cum ne putem deprinde să ne păstrăm emoţiile sub stăpânirea lui Dumnezeu, ca să fim scutiţi de consecinţele teribile ale unor rele săvârşite într-un acces de furie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO