Studiul 4

Marti , 19 aprilie 2011

Caracterul defectuos al fraţilor lui Iosif iese şi mai mult în evidenţă când este pus în contrast cu caracterul lui Iosif.

Era totuşi unul cu un caracter cu totul diferit, fiul cel mare al Rahelei, Iosif, a cărui rară frumuseţe personală părea că nu este decât o reflectare a frumuseţii lăuntrice a minţii şi a inimii. Curat, activ şi plin de bucurie, tânărul dădea, de asemenea, dovadă de tărie morală şi de seriozitate. El asculta de sfaturile tatălui său şi îi plăcea să asculte de Dumnezeu. Calităţile care l-au făcut mai târziu cunoscut în Egipt – bunătatea, credincioşia şi faptul că era vrednic de încredere – se manifestau deja în viaţa sa zilnică. Murindu-i mama, afecţiunea lui s-a prins tot mai mult de tatăl său şi inima lui Iacov s-a legat de acest copil al bătrâneţilor sale. El îl «iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi» (Gen. 37,3).” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 209

5. Ce gest al lui Iacov a înrăutăţit situaţia? Geneza 37,3.4

Geneza 37

3. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrâneţe; şi i-a făcut o haină pestriţă.
4. Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească

Haina aceasta scumpă oferită de Iacov ca semn al dragostei pe care i-o purta lui Iosif, ţesută din fire de mai multe culori, era fără îndoială mai frumoasă decât hainele fraţilor lui. Astfel de haine purtau în general oamenii cu vază. Fraţii s-au temut atunci că tatăl lor avea să-i facă lui Iosif şi mai multe favoruri, până acolo încât să-i lase lui dreptul de întâi născut şi, prin urmare, o parte mai mare de moştenire. Chiar dacă singurul motiv pentru care Iacov i-a dat această haină a fost dragostea şi nimic mai mult, gestul lui a fost o mare greşeală, pentru că a aţâţat şi mai mult ura fraţilor faţă de Iosif.

Într-un anumit sens, haina este un simbol al cinstei pământeşti, un semn de distincţie pământească şi este, de aceea, un lucru trecător şi artificial. Totuşi, când a consemnat această întâmplare, Moise a amintit de haina pestriţă, făcând precizarea că Iacov îl iubea pe Iosif mai mult decât pe ceilalţi fii ai lui. De aceea, haina aceasta a avut un rol atât de important în declanşarea urii lor şi în desfăşurarea evenimentelor ulterioare.

Ai primit vreodată vreo distincţie sau vreun premiu important? Cum te-ai simţit? După ce a trecut starea de euforie sau de satisfacţie, a mai însemnat ceva distincţia aceea pentru tine? Ce lecţie desprinzi de aici? Vezi 1 Cor.9,24.25.

1 Corinteni 9

24. Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!
25. Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO