Studiul 4

Joi , 21 aprilie 2011

8. Ce au făcut fraţii lui Iosif? Geneza 37,31.32

Geneza 37

31. Ei au luat atunci haina lui Iosif; şi înjunghiind un ţap, i-au înmuiat haina în sânge.
32. Au trimis tatălui lor haina cea pestriţă, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu.”

Cum au putut ei, fiii unui tată atât de iubitor, să decadă atât de mult, încât să îi trimită haina pestriţă a lui Iosif înmuiată în sânge şi să îi ceară să o recunoască? Probabil că, atunci când au pus mâna pe Iosif, nu s-au gândit că ar putea să facă un gest atât de revoltător! Însă cine poate şti unde îl va duce calea păcatului odată ce a păşit pe ea?

9. Ce ne dezvăluie cuvintele fraţilor lui Iosif despre caracterul lor? Geneza 37,26-36

Geneza 37

26. Atunci Iuda a zis fraţilor săi: „Ce vom câştiga să ucidem pe fratele nostru şi să-i ascundem sângele?
27. Veniţi mai bine să-l vindem ismaeliţilor şi să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră.” Şi fraţii lui l-au ascultat.
28. La trecerea negustorilor madianiţi, au tras şi au scos pe Iosif afară din groapă şi l-au vândut, cu douăzeci de sicli de argint, ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.
29. Ruben s-a întors la groapă; şi iată că Iosif nu mai era în groapă. El şi-a rupt hainele,
30. s-a întors la fraţii săi şi a zis: „Băiatul nu mai este! Ce mă voi face eu?”
31. Ei au luat atunci haina lui Iosif; şi înjunghiind un ţap, i-au înmuiat haina în sânge.
32. Au trimis tatălui lor haina cea pestriţă, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu.”
33. Iacov a cunoscut-o şi a zis: „Este haina fiului meu! O fiară sălbatică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut bucăţi!”
34. Şi şi-a rupt hainele, şi-a pus un sac pe coapse şi a jelit multă vreme pe fiul său.
35. Toţi fiii şi toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie; dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând mă voi coborî la fiul meu în Locuinţa morţilor.” Şi plângea astfel pe fiul său.
36. Madianiţii l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui faraon, şi anume căpetenia străjerilor.

Observăm că ei nu spun „haina fratelui nostru”, ci „haina fiului tău”. Răceala şi cruzimea lor sunt uluitoare! Probabil că acesta era un fel de mecanism de apărare: nu este haina fratelui nostru, nu este problema noastră, ci este haina fiului tău, problema ta. Ei încercau să micşoreze răul pe care l-au făcut.

Astfel, haina a avut rol atât în declanşarea, cât şi în deznodământul evenimentelor. Fiind un simbol al relaţiei dintre Iacov şi Iosif, ea era acum mânjită de sânge, devenind un simbol al înlăturării lui Iosif şi al încetării vrăjmăşiei lor faţă de el. Deşi a „rezolvat” o problemă, fapta fiilor lui Iacov a ridicat o mulţime de alte probleme. Fraţii au fost negreşit afectaţi de suferinţa lui Iosif şi au purtat în suflet vinovăţia şi remuşcarea, mai ales că îl vedeau zi de zi pe Iacov plângând după el.

10. Ce efecte pe termen lung au avut faptele lor asupra vieţii lor şi asupra familiilor lor? Geneza 42,13.21.23.32 şi 44,28.

Geneza 42

13. Ei au răspuns: „Noi, robii tăi, suntem doisprezece fraţi, fii ai aceluiaşi om, din ţara Canaan; şi iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viaţă.”
21. Ei au zis atunci unul către altul: „Da; am fost vinovaţi faţă de fratele nostru; căci am văzut neliniştea sufletului lui când ne ruga şi nu l-am ascultat! Pentru aceea vine peste noi necazul acesta.”
23. Ei nu ştiau că Iosif îi înţelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci.
32. Suntem doisprezece fraţi, fii ai tatălui nostru; unul nu mai este, şi cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru în ţara Canaan.”

Geneza 44

28. Unul a ieşit de la mine şi cred că a fost sfâşiat negreşit de fiare, căci nu l-am mai văzut până astăzi.

În final, Dumnezeu a transformat răul în bine, dar lucrul acesta nu justifică fapta fiilor lui Iacov. Istoria aceasta ne arată că păcatul ne scapă repede de sub control, ne orbeşte şi ne determină să facem lucruri care, cel mai adesea, duc la suferinţă şi la tragedii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO