Studiul 1

Miercuri , 30 martie 2011

Cineva a scris o povestire despre doi hoţi care au pus la cale un furt. Planul lor era ca unul dintre ei să se îmbrace în uniformă de poliţist şi să se aşeze în faţa clădirii în care urmau să dea lovitura, pentru ca nimeni să nu intre la bănuieli, iar celălalt să dea spargerea. Planul a fost pus în aplicare, însă hoţul îmbrăcat în poliţist l-a prins şi l-a arestat pe celălalt hoţ. Purtând haină de poliţist, el a început să se poarte ca un poliţist!

Povestirea aceasta subliniază o idee importantă pentru subiectul nostru. Da, prin credinţă, noi suntem îmbrăcaţi în haina neprihănirii lui Hristos. Suntem născuţi din nou şi ducem o viaţă nouă în Hristos. Din momentul acela, viaţa noastră este în conformitate cu haina pe care o purtăm.

Când am primit haina neprihănirii lui Hristos, noi ne-am luat angajamentul de a-I permite să imprime în noi însuşirile Sale de caracter. Suntem îndreptăţiţi în întregime prin credinţă şi primim îndreptăţirea aceasta imediat ce o cerem. În acelaşi timp însă, noi am primit în momentul acela şi puterea de a asculta, pe care ne-o însuşim cu timpul, pe parcursul întregii vieţi. Ce am putea cere mai mult de atât? „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Fil. 4,13). Aici se include şi puterea de a asculta de Legea Sa.

4. Cum trebuie să arate viaţa noastră după ce primim haina neprihănirii lui Isus? Romani 6,1-13

Romani 6

1. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
2. Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?
3. Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.
8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,
9. întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui.
10. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.
11. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.
12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.
13. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.

Pavel arată clar aici schimbările radicale care se petrec în viaţa omului care a fost „răstignit” împreună cu Isus. Pentru a exprima această idee, el foloseşte două simboluri: viaţa şi moartea. Nu există o stare intermediară. Omul vechi, care purta hainele mânjite, a murit şi a venit la existenţă omul nou, îmbrăcat în neprihănirea lui Isus. Noi am primit neprihănirea aceasta, pentru ca să putem trăi „o viaţă nouă”, în care nu ne mai lăsăm stăpâniţi de păcat. Avem multe făgăduinţe privitoare la biruinţă, dar întrebarea este: Vom cere împlinirea lor şi în dreptul nostru?

Ce aspecte ale vieţii tale confirmă faptul că experienţa ta cu Dumnezeu este reală? În ce aspecte mai întâmpini probleme? Cum poţi alege în fiecare zi să mori faţă de tine şi să trăieşti o viaţă nouă în Hristos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO