Studiul 1

Joi , 31 martie 2011

Scriitorii inspiraţi ai Bibliei subliniază permanent nevoia de ascultare. Este greşit să credem că nu contează ce facem, atâta timp cât Hristos locuieşte în inima noastră. Dacă Hristos locuieşte într-adevăr în inima noastră, atunci urmarea se va vedea în mod inevitabil în faptele bune.

De asemenea, este la fel de fatal să credem că putem fi mântuiţi prin faptele noastre de ascultare.

Pavel a alcătuit o listă impresionantă cu educaţia şi meritele sale: a fost circumcis în a opta zi, era israelit, era fariseu, avea zel şi declara că nu are niciun păcat. Iată un exemplu clar de legalism! După convertire, el a socotit că toate acestea sunt nimicuri în comparaţie cu harul de a-L cunoaşte pe Hristos. El a obţinut neprihănirea prin acceptarea hainei neprihănirii lui Hristos şi dorinţa lui era să fie ca Isus.

5. Ce ilustraţie foloseşte Pavel pentru a exprima adevărul mântuirii prin credinţă? Cum se transpune aceasta în viaţa celui mântuit? Filipeni 3,3-16

Filipeni 3

3. Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.
4. Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult;
5. eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu din evrei; în ce priveşte Legea, fariseu;
6. în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană.
7. Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.
8. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos
9. şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.
10. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui;
11. ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.
12. Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.
13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
15. Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.
16. Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel.

Din punct de vedere teologic, trebuie să facem distincţie între nepri hănirea atribuită (neprihănirea care ne îndreptăţeşte) şi lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în noi pentru a ne schimba. Totuşi, în viaţa creştină, ele nu pot exista una fără cealaltă. Trebuie să le experimentăm pe amândouă.

Adevărul că ascultarea este un dar pe care îl primim ne fereşte de două capcane: harul ieftin şi legalismul. Noi credem că ascultarea este importantă, dar şi că ascultarea nu ne aduce niciun merit, fiindcă o primim în dar. După cum depindem de Hristos ca să fim îndreptăţiţi şi iertaţi înaintea lui Dumnezeu, tot la fel depindem de El ca să ascultăm de Lege şi să fim sfinţiţi. Dumnezeu este nerăbdător şi mai mult decât dornic nu numai să ne îndreptăţească, ci şi să ne dea biruinţa asupra păcatului şi asupra eului. Însă totul depinde de voinţa mea: cât de dispus sunt să mă predau Lui în fiecare zi, pentru ca „să-L cunosc pe El, şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui” (Fil. 3,10)?

Reciteşte textele din secţiunea de astăzi. Care text ne vorbeşte despre puterea de alegere? Ce vrea să spună Pavel în versetul 16: „În lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel”? Ce decizii trebuie să iei, ca să asculţi de acest îndemn?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO