Studiul 12

Luni , 14 martie 2011

Cu toată frumuseţea şi bogăţia ei, în prezent, natura este ca o sabie cu două tăişuri. Pământul nostru este bântuit de foamete, de cutremure, de maladii şi de boli contagioase. Ceva teribil s-a întâmplat cu ea.

2. Ce schimbări imediate au avut loc la nivelul individului şi în natură, ca urmare a păcatului? Gen. 3

Geneza 3

1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”
2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”
4. Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,
5. dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.
8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
10. El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
12. Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”
13. Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.”
14. Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână.
15. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
16. Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”
17. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;
18. spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp.
19. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”
20. Adam a pus nevestei sale numele Eva: căci ea a fost mama tuturor celor vii.
21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.
22. Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”
23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat.
24. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.

Păcatul a avut consecinţe imediate asupra vieţii omului, sub aspectul ei fizic şi spiritual. Şi natura a fost afectată de păcat. Păcatul a avut asupra creaţiunii cel puţin trei efecte:

1. Pământul a fost blestemat (Gen. 3,17). După ieşirea din Grădina Edenului, Adam şi Eva au întâlnit piedici în cultivarea pământului. Solul a început să dea spini şi pălămidă. Probabil că şi creşterea plantelor era afectată de dăunători. După distrugerea adusă de potop, lucrurile s-au înrăutăţit şi mai mult.

2. Oamenii au început să se schimbe semnificativ. Oboseala şi durerea au devenit o realitate. Relaţia dintre bărbat şi femeie s-a schimbat. Geneza 3 pare a lăsa să se înţeleagă că, dacă nu ar fi fost păcatul, Eva nu ar fi avut dureri la naştere. De asemenea, relaţia lui Adam cu pământul s-a schimbat, iar munca avea să fie de atunci înainte mult mai dificilă. Nu ştim în ce măsură i-a afectat pe primii oameni ideea că îi aşteaptă moartea, dar probabil că ea i-a determinat să-şi schimbe complet concepţia despre viaţă.

3. Păcatul a modificat comportamentul oamenilor şi al animalelor. Ura, invidia, egoismul, aroganţa etc. au dus la acte de agresiune împotriva semenilor şi a animalelor. Probabil că au avut loc şi alte modificări la nivelul mediului (aducându-l la starea existentă în prezent). Animalele au început să se vâneze unele pe altele pentru a obţine hrană sau putere. După cum se arată în Geneza 3-6, degradarea şi violenţa s-au înmulţit atât de mult, încât lui Dumnezeu I-a părut rău că i-a creat pe oameni (Gen. 6,5-7).

Geneza 6

5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
6. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui.
7. Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

Noi nu cunoaştem detaliile şi mecanismele tuturor acestor transformări, dar putem să presupunem că s-au produs schimbări profunde. Cu toate acestea, Dumnezeu, în mila Sa infinită, a păstrat o mare parte din măreţia iniţială a creaţiunii, pentru binele oamenilor.

Priveşte în jur, la minunile din natură. Ce lucruri din natură îţi vorbesc despre măreţia creaţiunii de la început? Îţi vorbesc ele despre speranţa unei lumi mai bune?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO