Descoperiri ale lui Dumnezeu prin natură

Studiul 12

Marti , 15 martie 2011

Natura ne oferă o mărturie impresionantă despre existenţa lui Dumnezeu şi, totodată, despre puterea Sa. Din nefericire, aşa cum avertiza Pavel, oamenii (la îndemnul lui Satana) I-au întors spatele viului Dumnezeu şi s-au închinat creaţiunii, şi nu Creatorului (vezi Rom. 1,19-25).

Romani 1

19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;
21. fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
22. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
23. şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;
25. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.

3. Cum este descrisă, în Ieremia 10,12.13, puterea creatoare a lui Dumnezeu şi implicarea Sa permanentă în fenomenele naturale? Ce ne spun lucrurile create despre caracterul lui Dumnezeu?

Ieremia 10

12. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.
13. La tunetul Lui, urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere fulgerelor şi ploii şi scoate vântul din cămările Lui.

După cum ştim cu toţii, natura devine uneori duşmanul nostru, răspândind în jur groază prin cutremure, erupţii vulcanice, inundaţii etc. De ce au loc astfel de tragedii nu putem şti deocamdată. Totuşi, din primele capitole ale cărţii lui Iov, ştim că suntem implicaţi în marea luptă dintre Dumnezeu şi Satana şi că Satana poate folosi forţele naturii în scopuri rele. În pofida acestor calamităţi naturale, natura încă ne mai vorbeşte despre bunătatea lui Dumnezeu.

4. Citeşte Ps. 19,1-6 şi exprimă în cuvintele tale mesajul principal.

Psalmii 19

1.Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
2. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
3. Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit:
4. dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui.
5. Şi soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz:
6. răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.

În mod obişnuit, adventiştii de ziua a şaptea consideră că natura este a doua „carte” care vorbeşte despre Dumnezeu. Observarea şi studierea naturii cu smerenie şi deschidere faţă de călăuzirea Duhului Sfânt ne vor adânci credinţa şi încrederea în Dumnezeu. De asemenea, ele ne vor ajuta să înţelegem mai bine dragostea Sa faţă de făpturile pe care le-a creat. Atitudinea aceasta poate fi o mare sursă de bucurie şi de linişte sufletească. Uneori, când nu mai avem niciun sprijin, frumuseţea naturii şi mărturia ei despre Dumnezeu pot fi o sursă de încurajare şi de speranţă.

Să presupunem că îi vorbeşti unei persoane despre bunătatea lui Dumnezeu (aşa cum este ea descoperită în natură), iar ea aduce în discuţie existenţa cutremurelor, a valurilor uriaşe, a foametei etc. Ce i-ai răspunde? Ce ne spune realitatea acestor dezastre naturale despre limitele naturii în ceea ce priveşte reflectarea caracterului lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO