Studiul 12

Duminica , 13 martie 2011

Lumea în care trăim este atât de mânjită şi de degradată de păcat, încât ne este greu să ne închipuim cum era viaţa în Eden. Nu exista păcat, suferinţă sau moarte; nimic nu producea durere sau întristare, lucruri cu care noi suntem atât de obişnuiţi! Într-un anumit sens, ne-am obişnuit atât de mult cu aceste realităţi, încât uităm că ele nu au existat de la început, că nu a fost plănuit ca ele să existe şi că vor dispărea într-o zi.

1. Cum descrie Scriptura viaţa şi mediul din Eden? Cât de diferite sunt de viaţa şi de mediul din vremea noastră? Gen. 1,27 – 2,25

Geneza 1

27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
29. Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
30. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.
31. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Geneza 2

1. Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.
4. Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.
5. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ şi ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp şi nicio iarbă de pe câmp nu încolţea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ şi nu era niciun om ca să lucreze pământul.
6. Ci un abur se ridica de pe pământ şi uda toată faţa pământului.
7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.
9. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
10. Un râu ieşea din Eden şi uda grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe.
11. Numele celui dintâi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila, unde se găseşte aur.
12. Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion şi piatră de onix.
13. Numele râului al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara Cuş.
14. Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul.
15. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.
16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”
18. Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.”
19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.
20. Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.
21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.
22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.
23. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.”
24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.
25. Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.

Cuplul nou creat a fost aşezat în grădina plantată de Dumnezeu Însuşi (Gen. 2,8). Descrierea biblică este scurtă, dar, dacă privim la bunătăţile pe care ni le oferă natura şi astăzi, ne putem imagina belşugul de roade pe care trebuie să le fi dat prima grădină. Fără îndoială că Adam şi Eva erau înconjuraţi de privelişti, de sunete, de arome şi de miresme care le aduceau multă satisfacţie şi bună dispoziţie. Acesta era Paradisul.

Nu avem nicio îndoială că mediul se potrivea perfect cu nevoile primilor oameni. Nevoile lor fizice, emoţionale şi mentale erau pe deplin satisfăcute. Stări precum nesiguranţa, neliniştea şi îngrijorarea erau complet necunoscute, deoarece nu exista nimic care să le provoace.

Creatorul a ales pentru primii noştri părinţi mediul cel mai potrivit pentru sănătatea şi fericirea lor. El nu i-a aşezat într-un palat şi nici nu i-a înconjurat cu podoabele artificiale şi obiectele de lux după care atât de mulţi aleargă astăzi, dorind să le obţină. … În grădina pe care Dumnezeu a pregătit-o ca să fie căminul copiilor Săi, copacii graţioşi şi florile delicate întâmpinau privirile la orice pas. Existau pomi de toate felurile, mulţi dintre ei fiind încărcaţi cu fructe parfumate şi delicioase. Pe ramurile lor, păsările împleteau cântecele lor de laudă. Sub umbra lor, creaturile pământului se hârjoneau fără nicio teamă.” – Ellen G. White, Divina vindecare, pag. 261

Încearcă să îţi imaginezi Edenul. Gândeşte-te la privelişti, la parfumuri, la arome şi la orice altceva ai putea percepe cu ajutorul simţurilor. Ce ne spune aceasta despre faptul că, în principiu, trupul nostru este bun şi a fost creat ca să ne bucurăm de el?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO